Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Akcja Katolicka pielgrzymuje

2007-05-20
28 kwietnia odbyła się pielgrzymka autokarowa do Kalisza Akcji Katolickiej z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawowali ks. Mirosław Parulski i ks. Wojciech Pyrzewski, kapelan zakładów karnych w Grudziądzu. Wraz z Akcją Katolicką z Lotniska pielgrzymowały s. Zmartwychwstanki oraz członkowie AK z sąsiednich parafii.

Celem pielgrzymki było Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie powitał pielgrzymów jego kustosz ks. prał. Jacek Plota. Łaskami słynący obraz Świętej Rodziny znajduje się w gotyckiej kolegiacie Wniebowzięcia NMP w kaplicy św. Józefa. Ks. Kapelan przedstawił historię kościoła oraz cudownego obrazu. Namalowany na dużym płótnie wizerunek przedstawia św. Józefa i Maryję prowadzących małego Jezusa, prawdopodobnie scenę powrotu dwunastoletniego Jezusa do domu, pod odnalezieniu Go przez Rodziców w świątyni. Maryja w prawej dłoni dzierży berło, a św. Józef w lewej dłoni trzyma lilię Nad trzema postaciami unosi się w promieniach Duch Święty i wypowiada słowa: Idźcie do Józefa. Według tradycji początki obrazu sięgają 1670 r., kiedy za przyczyną św. Józefa nieuleczalnie chory mieszkaniec jednej z podkaliskich wsi został uzdrowiony. Jako wotum kazał namalować wizerunek Świętej Rodziny i umieścił go w kaliskiej kolegiacie. W szczycie obrazu widnieje postać Boga Ojca z tiarą na głowie, trzymającego kulę ziemską w lewej dłoni, z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa. Obraz został uznany za łaskami słynący w 1767 r.


W sanktuarium św. Józefa pielgrzymi z Grudziądza uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej przed cudownym obrazem Świętej Rodziny, gdzie u progu III tysiąclecia Jan Paweł II wskazał dzisiejszemu światu św. Józefa jako niezawodny wzór i pomoc. Główną myślą homilii było wskazanie, iż wpatrzeni w obraz Świętej Rodziny z Nazaretu mamy iść przez życie prowadzeni za rękę przez Jezusa. Po Mszy św. pielgrzymi modlili się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Umocnieni Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa udaliśmy się do podziemi kościoła, gdzie znajduje się kaplica męczeństwa i wdzięczności oraz Muzeum Księży – Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau.

W drodze z Kalisza zatrzymaliśmy się na modlitwie w Licheniu oraz w Strzelnie. Obejrzeliśmy słynną rotundę św. Prokopa z przeł. XII i XIII w., najstarszą i najpiękniejszą budowlę romańską, zabytek klasy zero oraz bazylikę Świętej Trójcy, gdzie można podziwiać kolumny z personifikacjami cnót i przywar. Na szczególną uwagę zasługuje tu ołtarz z relikwiami Krzyża Świętego oraz relikwiami 658 męczenników. Dalej nasz pielgrzymi szlak wiódł do Markowic, gdzie z ks. Opiekunami i ks. Opatem modliliśmy się u stóp Pani Markowickiej, poznaliśmy też historię kościoła i figury Najświętszej Matki. W drodze powrotnej do Grudziądza w autobusie odmawialiśmy różaniec w intencjach własnych, parafii i całego Kościoła oraz tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. O godz. 21:00 złączeni z Jasną Górą odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. W imieniu pielgrzymów serdeczne Bóg zapłać składam: ks. Mirosławowi i ks. Wojciechowi za duchową opiekę i wspólną modlitwę. Pielgrzymom dziękuję za trud pielgrzymowania, wspólną modlitwę oraz dobroć.

Maria Szczęsna

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.