Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kongres Suicydologiczny z udziałem przedstawicieli naszej diecezji

2018-03-23
W czwartek, 22 marca 2018 roku, w Centrum Edukacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, miał miejsce I Kongres Suicydologiczny pod hasłem „Twoje działania mogą uratować życie”.

Uczestnikami konferencji z województwa kujawsko-pomorskiego byli: Anna Piórowska, psycholog, Marek Ruciński, Wojewódzki Koordynator Medyczny oraz kujawsko-pomorski kapelan Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ks. kan. dr Mariusz Stasiak.

Podczas spotkania omawiane były tematy związane z aktualnym stanem profilaktyki samobójstw w Polsce, wyniki ewaluacji programów prewencyjnych w innych krajach (zaprezentowane przez prelegentów z Irlandii, Niemiec, Austrii i Holandii) oraz przykłady działań w zakresie prewencji samobójstw w Polsce. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników samobójstw. W naszym kraju każdego roku ponad 5000 osób rocznie umiera w wyniku samobójstwa (prof. Ł. Święcicki, dr I. Koszewska).

Osoby potrzebujące pomocy w tym zakresie, powinny mieć zapewniony szybki dostęp do specjalistycznej pomocy, psychiatrycznej, psychologicznej i  kryzysowej. Dlatego ważne jest,  że poprzez udział w kongresie, w prace mające na celu stworzenie krajowej strategii zapobiegania samobójstwom włączają się także duchowni i strażacy naszego regionu. 
ks. kan. dr Mariusz Stasiak 
 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.