Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odpust parafialny

2007-06-03
fot. Pielgrzymi z Pokrzydowa wędrujący na uroczystości / Tomasz Kowalski
Już po raz dziesiąty 13 maja w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy obchodzono odpust parafialny. W bieżącym roku miał on szczególny charakter.

To 90 lat temu w dalekiej Fatimie trojgu pastuszkom objawiła się Matka Boża. Jej przesłanie jest aktualne i dziś, stąd liczny udział w uroczystościach odpustowych nie tylko parafian, ale i mieszkańców Brodnicy oraz gości z dekanatu brodnickiego i górznieńskiego. Przybyli pielgrzymi z Jastrzębia, Pokrzydowa, Gorczenicy, Żmijewa, Cichego, a towarzyszyli im księża: Zenon Żmijewski i Krzysztof Wojnowski. Pielgrzymów witał ks. Zbigniew Łukasik, wikariusz parafii. Parafianie wraz z ks. prob. Gabrielem Aronowskim przygotowali napoje i różnego rodzaju wypieki, aby przybyli pielgrzymi mogli wzmocnić siły nadwątlone wędrówką. Uroczysta suma odpustowa odprawiona została, jak co roku, o godzinie 17.00. Obok kapłanów przybyłych z pielgrzymami w uroczystościach odpustowych uczestniczyli m.in. księża: dziekan dekanatu brodnickiego ks. prał. Bolesław Lichnerowicz i dziekan dekanatu Górzno ks. kan. Stefan Maliszewski.

Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Wojnowski, proboszcz z Jastrzębia. Powiedział w niej m.in. o potrzebie zawierzenia Maryi. Przykładem takiego zawierzenia był gen. Anders, który mimo cierpień, jakich doznawał w sowieckim więzieniu na Łubiance, pozostał wierny Maryi i nie zawiódł się. Kolejnym motywem homilii były objawienia fatimskie a zwłaszcza słowa: „Pokuta-post-umartwienie i nieustanna modlitwa różańcowa” stały się mottem życia trojga pastuszków. A Pan Bóg spełnia obietnice. Do nas także odnoszą się te słowa i musimy nimi żyć. Przesłanie, jakie winno nam towarzyszyć, to „wolność, ale nie od dekalogu, lecz z dekalogiem. Jest to bardzo aktualne w naszej rzeczywistości”.

Na zakończenie Mszy św. ks. prob. Gabriel Aronowski podziękował przybyłym kapłanom, pielgrzymom i parafianom. Eucharystię uświetnił śpiew chóru parafialnego kierowanego przez p. Adama Gontarka.
Tradycyjnie zakończeniem uroczystości odpustowych była procesja fatimska z figurą Matki Bożej Fatimskiej, ofiarowanej parafii przez ks. bp. Andrzeja Suskiego. Figurę nieśli członkowie Żywego Różańca. W procesji uczestniczyło ponad tysiąc parafian i przybyłych pielgrzymów. Przy pięciu ołtarzach odmówiono różaniec z rozważaniami prowadzonymi przez duszpasterzy naszej parafii.

Tomasz Kowalski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.