Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ks. Stanisław Kujot patronem Szkoły Podstawowej w Wybczu

2007-06-03
fot. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości zgromadzili się przy grobie ks. Kujota
We wtorek 8 maja 2007 r. Szkole Podstawowej w Wybczu nadano imię ks. Stanisława Kujota. Uroczystość została poprzedzona Mszą św. odprawioną w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Grzybnie, której przewodniczył ks. prał. Andrzej Nowicki.
Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Anastazy Nadolny – wykładowca Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz Wydziału Teologii UMK w Toruniu i ks. kan. Romuald Nelkowski – Dziekan Dekanatu Unisławskiego. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotował ks. Stefan Nawotka proboszcz parafii wraz z katechetką ze Szkoły Podstawowej w Wybczu.


Na początku ks. Nawotka powitał przybyłych gości, a następnie przybliżył zebranym sylwetkę patrona. Wskazał na jego zasługi dla regionu i kraju. W homilii ks. prał. Andrzej Nowicki podkreślił trafność wyboru ks. Stanisława Kujota na patrona szkoły.

We Mszy św. uczestniczyły władze oświatowe i gminne: Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty – Bożena Adamska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Dariusz Zagórski, Wójt Gminy Łubianka – Jerzy Zająkała oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Przybyli też goście z Towarzystwa Naukowego w Toruniu: prof. Andrzej Woszczyk – prezes TNT, prof. Janusz Małłek – przewodniczący Wydziału I TNT oraz Hanna Tomaszewska – Nowak – redaktor, sekretarz Zapisków Historycznych.

Po Mszy św. przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców złożyli wieniec na grobie ks. Stanisława Kujota. Warto podkreślić, że pomnik ten został odnowiony dzięki staraniom proboszcza ks. Stefana Nawotki i Rad Sołeckich: Wybcza, Wybczyka i Debin.

Po uroczystościach w kościele uczestnicy uroczystości udali się do szkoły, gdzie powitała ich dyrektor Bogumiła Osak. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali biografię patrona ukazując jego dokonania literackie i naukowe. W programie wykorzystali prezentacje multimedialną przedstawiając miejsca związane z życiem i działalnością ks. Kujota. W dalszej części głos zabierali zaproszeni goście.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Bożena Adamska, prezes TNT prof. Andrzej Woszczyk i wójt gminy Jerzy Zająkała. Tablicę poświęcił ks. prał. Andrzej Nowicki.

Następnie goście mieli okazję zwiedzić budynek szkoły oraz wpisać się do szkolnej kroniki.

Wierzymy, że dzień ten na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich uczestników uroczystości.

Krystyna Klimczak
Wanda Goldberg

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.