Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Międzynarodowa konferencja naukowa - W poszukiwaniu prawdy

2018-04-10
W dniu 17 kwietnia 2018 r. na Wydziale Teologicznym UMK odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „W poszukiwaniu prawdy. Od Mikołaja Kopernika do Benedykta XVI"

Organizatorem jest Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI, Wydział Teologiczny UMK oraz Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Celem konferencji ma być interdyscyplinarne spojrzenie na prawdę o Bogu, człowieku i świecie.

Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.30.

Program konferencji

9.30 - Otwarcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

REFERATY
10.00-10.30 - La ragione alla ricerca del vero. Un discorso rifiutato? A 10 anni dalla mancata visita di Benedetto XVI all’Università La Sapienza di Roma – o. Federico Lombardi S. J. (Presidente la Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI)
10.30-11.00 - Two concepts of Science – dr David Svoboda (UK KTF)
11.00-11.30 - Poszukiwanie prawdy w medycynie - prof. dr hab. Jacek Kubica (UMK)

KOMUNIKATY PANEL I

SALA AULA MAGNA

Przewodniczy ks. dr Mariusz Kuciński, prof. KPSW
Josepha Ratzingera-Benedykta XVI implikacje prawdy

12.00-12.15 - Powinność prawdy a szacunek do człowieka w perspektywie nauczania Benedykta XVI – ks. dr Mariusz Kuciński, prof. KPSW
12.15-12.30 - Synteza teologiczna prawdy o prymacie papieskim i misja Następcy Piotra w służbie Prawdy w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI – ks. dr Waldemar Bartocha (UKSW)
12.30-12.45 - Nadzieja w służbie prawdy i miłości w myśli J. Ratzingera/Benedykta XVI – ks. mgr Wiktor Trojnar (PWT)
12.45-13.00 - Joseph Ratzinger-Benedykt XVI – „współpracownik prawdy” i kontestator współczesnego relatywizmu – mgr Jakub J. Woźniak (UMK)
13.00-13.15 - Benedykt XVI jako nauczyciel i obrońca prawdy o małżeństwie – Kinga Wielkopolan (UMK)
13.15-13.30 - Dyskusja 

SALA IA
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek
Filozoficzno-teologiczne uwarunkowania prawdy

12.00-12.15 - Chrystologia a spór o prawdę. Od Dietricha Bonhoeffera do Benedykta XVI – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT) 
12.15-12.30 - Natura prawdy religijnej – ks. dr Karol Jasiński (UWM)
12.30-12.45 - Postprawda jako efekt błędnego poszukiwania prawdy – ks. mgr Maciej Flader (UMK)
12.45-13.00 - Bartłomiej de Las Casas poszukiwacz prawdy o człowieku – mgr Agata Rujner (UKSW)
13.00-13.15 - Etyka autentyczności filozoficzną koncepcją poszukiwania prawdy o źródłach ludzkiej podmiotowości – ks. mgr Mateusz Jóźwik (UKSW)
13.15-13.30 - Dyskusja 

SALA IIA
Przewodniczy ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Duchowy wymiar prawdy

12.00-12.15 - Prawda w doświadczeniu mistycznym – ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
12.15-12.30 - John Henry Newman jako przewodnik współczesnego człowieka na drodze poszukiwania prawdy – ks. dr Piotr Olszanowski (UAM)
12.30-12.45 - Rola uczuć na drodze poszukiwania prawdy – Remigiusz Sokalski (UMK)
12.45-13.00 - Prawda, dobro i piękno a rozumienie pojęcia dzieła sztuki – mgr Natalia Tończyk (UMK)
13.00-13.15 - Dar mądrości. Rola Ducha Świętego w procesie dojścia do pełni prawdy – ks. mgr Grzegorz Malinowski (UMK)
13.15-13.30 - Dyskusja 

KOMUNIKATY PANEL II

SALA AULA MAGNA
Przewodniczy ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK
Społeczny wymiar prawdy

14.30-14.45 - Wspólnotowy aspekt prawdy w nauczaniu Benedykta XVI – ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK 
14.45-15.00 - Misja Współpracownika Prawdy w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI – mgr Marta Migdał (UPJPII)
15.00-15.15 - Granice prawdy materialnej w prawie podatkowym – mgr Monika Michalak (UMK)
15.15-15.30 - W poszukiwaniu prawdy o godności osobowej homo medialis. Projekt medioznawstwa personalistycznego – mgr Piotr Guzdek (KUL)
15.30-15.45 - Dyskusja 

SALA IA
Przewodniczy mgr Paweł Beyga
Historyczny wymiar prawdy

14.30-14.45 - Prawda a ekumenizm – Benedykt XVI wobec anglikanów – mgr Paweł Beyga (PWT)
14.45-15.00 - Prawda u Jana Dunsa Szkota – mgr Magdalena Lisecka (UMK)
15.00-15.15 - Prawda w życiu i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – mgr Izabela Skrobak (UŚ)
15.15-15.30 - Prawda w historiografii. Ograniczenia marksizmu i postmodernizmu – 
mgr Damian Bębnowski 
Mikołajczak 
15.30-15.45 - Dyskusja 

SALA IIA
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (UMK)
Moralny wymiar prawdy

14.30-14.45 - Czy wiedza jest cnotą? – ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (UMK)
14.45-15.00 - Prawda jako korelat sumienia w nauczaniu Benedykta XVI – ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK)
15.00-15.15 - Wady procesu poznania prawdy. Uwagi na kanwie myśli św. Tomasza z Akwinu – mgr Wojciech Bednarczyk (UMK)
15.15-15.30 - Odkrywanie wiary na drodze ku trzeźwości – mgr Janina Bokun (UMK)
15.30-15.45 - Dyskusja 
 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.