Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pielgrzymka do Górki Klasztornej

2007-06-03
fot. Archiwum redakcji
Niedaleko Łobżenicy, na malowniczych terenach Krajny, znajduje się Górka Klasztorna – najstarsze sanktuarium Maryjne w naszym kraju. To tu, w 1078 r. Matka Boża ukazała się pasterzowi, pasącemu stado.
Wieść o tym cudownym wydarzeniu bardzo szybko rozeszła się wśród okolicznej ludności. Miejsce objawień stało się celem pielgrzymek licznych wiernych, co przyczyniło się bardzo do rozwoju nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Męczeńska śmierć Biskupa Stanisława na południu i kult Maryjny na północy, stały się jakby klamrami spajającymi zachwianą jedność młodego państwa polskiego. Mimo wielu przeszkód i zamachów dziejowych, kult Maryi na tym miejscu przetrwał do dziś, a do Górki Klasztornej wciąż ciągną rzesze pielgrzymów.


W 1923 r., za staraniem kardynała Dalborna, do Górki przybyli z Holandii Księża Misjonarze Świętej Rodziny. Nowi kustosze sanktuarium bardzo prężnie rozwijali kult Maryi na tych prastarych ziemiach polskich. Przyszedł jednak i czas próby. Podczas drugiej wojny światowej Górka Klasztorna stała się obozem przesiedleńczym, a dla wielu obozem zagłady. 30 księży i braci Misjonarzy Świętej Rodziny zostało zamordowanych przez hitlerowskich najeźdźców. To właśnie na uczczenie ich pamięci i ofiarnej śmierci od 1984 r. w Sanktuarium corocznie wystawiane jest Misterium Męki Pańskiej. Aktorami grającymi w misterium są miejscowi mieszkańcy, a w rolę Pana Jezusa wciela się jeden z księży misjonarzy.Grupa sióstr zakonnych z naszej Diecezji wraz z Księdzem Dyrektorem Andrzejem Piontkowskim 14 kwietnia uczestniczyła w tym wydarzeniu. I chociaż była to już wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego, ponowne rozważanie męki i śmierci Pana Jezusa, pomogło wszystkim uczestnikom jeszcze bardziej zagłębić się w tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Po przyjeździe na miejsce pielgrzymi zwiedzili Sanktuarium i uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu cudownego obrazu Matki Bożej Góreckiej. O 14.00 rozpoczęła się Eucharystia, a jej kontynuacją było misterium. Odpowiednia sceneria i wspaniała gra aktorów pozwoliły pielgrzymom przenieść się na kilka godzin w atmosferę wieczernika, ogrodu oliwnego i Kalwarii, i na żywo uczestniczyć w scenach przypominających te najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa: ustanowienie eucharystii, modlitwę w Ogrójcu, mękę i śmierć. Uczestnictwo w Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej było wspaniałą okazją do refleksji nad sobą, a także do okazania Bogu większej wdzięczności i uwielbienia za Jego nieskończoną miłość do swojego ludu.Tydzień po pielgrzymce do Górki Klasztornej, 21 kwietnia, siostry zakonne spotkały się na comiesięcznym dniu skupienia. Ks. Andrzej Piontkowski podczas Eucharystii kontynuował temat rozważań o „małej drodze Św. Teresy”. Podkreślał, że jednym z najważniejszych elementów „małej drogi” jest dziecięce zawierzenie Bogu Ojcu. Osoba konsekrowana powinna odznaczać się wielkim, dziecięcym zaufaniem do Boga i radością płynącą z tego zaufania zarażać innych.Niespodzianką tego spotkania była wizyta J. E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego. Ksiądz Biskup przybył na spotkanie przede wszystkim, aby przekazać siostrom wiadomość o podjęciu decyzji ustanawiania w Diecezji Toruńskiej szafarzy nadzwyczajnych także spośród kobiet, szczególnie sióstr zakonnych. Księża proboszczowie oraz przełożone zakonne, po rozpoznaniu potrzeb lokalnych będą mogli zgłosić kandydatki na szafarzy nadzwyczajnych, dla których zostanie zorganizowane specjalne przygotowanie teologiczno-liturgiczne. Miejscami szczególnego zapotrzebowania na tego rodzaju posługę są Domy Pomocy, a także parafie z większą liczbą osób chorych. Siostry z radością przyjęły tę wiadomość.Ksiądz Biskup mówił także o działalności i rozwoju instytucji diecezjalnych: Seminarium, Caritas, a także o planach na przyszłość. Na koniec spotkania, po odmówieniu modlitwy „Regina cœli” Ksiądz Biskup udzielił zebranym błogosławieństwa.

s. Nina Irena Filipczyk CSDP


referentka międzyzakonna

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.