Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie dyrektorów SNE

2018-04-18
Fot. Agata Durka
Toruń był gospodarzem wiosennego spotkania Ogólnopolskiego Porozumienia Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, które odbyło się w niedzielę 15 kwietnia i zgromadziło ponad 40 osób z całej Polski.

Tematykę spotkania określa zazwyczaj senat całego gremium, któremu przewodzi ks. Artur Sepioło z diecezji gliwickiej. Pracowaliśmy nad zagadnieniem formacji animatorów posługujących we wspólnotach, czego owocem będzie opracowanie dyrektorium formacyjnego dla animatorów oraz zajęliśmy się tematem dość kontrowersyjnym ostatnimi czasy, a mianowicie tzw. pentekostalizacją Kościoła katolickiego.

Komisja teologiczna Ogólnopolskiego Porozumienia Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, w skład której wchodzi i nasz kapłan - ks. dr Andrzej Kowalski, przedstawiła rozległą już bibliografię prezentując różną
optykę obecną w dyskusji teologicznej w naszym kraju. Owocem tej część pracy jest podjęcie konkretnych działań, aby nie tylko przeciwstawiać się zawężonemu rozumieniu pentekostalizacji do zjawisk występujących w
protestantyzmie, lecz propagowanie chociażby nauczania kard. Ratzingera, który wypowiadał się wielokrotnie na ten temat i to w sposób pozytywny.

Wielkim znakiem jedności i ubogaceniem było sprawowanie Liturgii Godzin wraz z bp. Wiesławem Śmiglem, który wygłosił do uczestników homilię, a później odpowiadał na różne pytania związane z duszpasterstwem i ewangelizacją. Pasterz Diecezji Toruńskiej zachęcał do odważnego bycia świadkiem Zmartwychwstałego Pana w naszej codzienności, jeśli tylko mamy osobiste z Nim spotkanie rozpoznane i dopełnione w łonie Kościoła.
ak

Zdjęcia: Agata Durka
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.