Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odszedł do Pana ks. kan. Czesław Kujawa

2007-06-03
Ks. Czesław Kujawa urodził się 5 października 1931 r., w Gdyni. W latach 1946 – 1949 uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie. Następnie w latach 1949 -1952 odbył nowicjat w Seminarium OO.Paulinów zdając w roku 1952 egzamin dojrzałości.

Po maturze kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Metropolitalnym w Warszawie. 30 czerwca 1957 r. na Jansnej Górze przyjął święcenia z rąk Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. W roku 1960 opuścił zakon Paulinów i przeszedł do diecezji. 20 stycznia 1965 r., zostaje inkardynowany do Diecezji chełmińskiej. Jako wikariusz pracował w Działdowie, Skórczu, Kartuzach, Świeciu, Gdyni, Grudziądzu, Tucholi, Nowym mieście Lub. 1 październiku 1976 r. został wikariuszem ekonomem a następnie 21 października proboszczem parafii Zawada – Jankowice. 3 września 1985 r. zostaje mianowany proboszczem parafii p. w. Matki Bożej Fatimskiej w Strzelcach, gdzie wybudował kościół. Budowę świątyni ukończono w 1990 r. Konsekracji Kościoła dokonał biskup chełmiński Marian Przykucki. W roku 2000 biskup toruński Andrzej Suski odznaczył ks. Czesława kanonikiem exstra capitulim, a w 2001 mianował ojcem duchownym dekanatu łasińskiego. Proboszczem parafii w Strzelcach był do 24 lipca 2005 r. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w parafii jako rezydent. Zmarł 4 maja 2007 r., w 76 roku życia i 50 roku kapłaństwa. Eksporta do kościoła parafialnego w Strzelcach nastąpiła dnia 7 maja o godz. 17.00. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego odbyły się we wtorek 8 maja br. o godz. 11.00 w parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Strzelcach.

ks. Dariusz Żurański

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.