Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

XII Rajd Rowerowy Śladami Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego

2018-05-07
Fot. Arkadiusz Piwoński
W sobotę 19 maja 2018 roku odbędzie się kolejny, już XII Rajd Rowerowy, któremu patronuje bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Od początku celem Rajdu jest przybliżenie osoby Błogosławionego, a szczególnie wartości, którymi żył.

Trasa Rajdu liczy 67 km i wiedzie przez następujące  miejscowości: Toruń – Zalesie – Chełmża – Olek- Barbarka -Toruń. Rajd rozpoczyna się od Eucharystii sprawowanej o godz. 8.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Zakończenie Rajdu ok. godz. 18.00.

Organizatorem Rajdu jest Koło Turystyczne przy Zespole Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, natomiast współorganizatorami są: Oddział Miejski PTTK w Toruniu im. Mariana Sydowa, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, Parafia św. Mikołaja w Chełmży, Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu oraz Szkoła Leśna na Barbarce. 

Komitet organizacyjny Rajdu tworzą: ks. Grzegorz Malinowski- proboszcz parafii p.w. św. Jakuba w Białutach, Piotr  Biegalski- Opiekun Koła Turystycznego przy Zespole Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu oraz Arkadiusz Piwoński- nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. 

Patronat nad Rajdem objęli: bp Wiesław Śmigiel- Biskup Toruński oraz Piotr Całbecki- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegółowe informacje o Rajdzie znajdują się TUTAJ

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski
Wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego 
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej


 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.