Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Międzynarodowa konferencja naukowa o średniowiecznych źródłach liturgicznych

2018-05-09
Fot. Łukasz Wlodarski
Na temat średniowiecznych źródeł liturgicznych dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego oraz Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża z Rzymu.  

Organizatorem konferencji był Wydział Teologiczny UMK wraz z Kołem Naukowym "Cooperatores Veritatis" im. Benedykta XVI.

Konferencje otworzył dziekan Wydziału Teologicznego UMK ks. prof. Dariusz Kotecki. Witając zaproszonych gości podkreślił wielką troskę i wkład bpa Andrzeja Suskiego w badanie średniowiecznych źródeł liturgicznych, które zaowocowały wydaniem dwóch monumentalnych dzieł:  „Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach” oraz „Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie”.

W swoim wystąpieniu bp dr Andrzej Suski, emerytowany biskup toruński wyraził wielką radość ze zorganizowania konferencji. Zaznaczył, że źródłem naszej wiary jest przede wszystkim Pismo św., ale nie możemy zapominać o źródłach liturgicznych, które są wielkim bogactwem Tradycji Kościoła. – Niech to dzisiejsze spotkanie uwrażliwi nas na znaczenie źródeł liturgicznych. Trzeba te źródła poznawać, bo na nich także opiera się nasza wiara – powiedział bp Suski. Ksiądz biskup podkreślił owoce wieloletniej współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Papieskim Uniwersytetem Laterańskim i wyraził nadzieję na podjęcie współpracy z Papieskim Uniwersytetem Świętego Krzyża. 

Wśród prelegentów byli: ks. prof. Manlio Sodi z Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, ks. prof. Kazimierz Ginter i ks. prof. José Luis Gutiérrez Martin z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie oraz ks. prof. Daniel Brzeziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prelegenci omawiali znaczenie źródeł liturgicznych podkreślając m.in. konieczność znajomości patrologii w rozumieniu tych źródeł oraz wskazywali na ważny proces reformy liturgicznej i potrzebę nieustannej refleksji i badań nad liturgią. To wszystko może pomóc nie tylko w zrozumieniu, lecz także w głębszym i świadomym jej przeżywaniu.
Podczas konferencji prezentowano serie wydawnicze ukazujące się we współpracy Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Veritatem Inquirere oraz Fontes Scrutari. 

W ramach konferencji odbędzie się także podpisanie umowy o współpracy naukowej między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Papieskim Uniwersytetem Laterańskim. Podpisanie dokumentów będzie zwieńczeniem konferencji i nastąpi w czwartek 10 maja w Collegium Maximum UMK w Toruniu. Umowę o współpracy podpiszą bp prof. Enrico dal Covolo, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie i prof. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Łukasz Włodarski

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
14-16
Kurs Maria Magdalena
Toruń
CZE
16
Udzielenie posługi stałego akolity
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
CZE
16
Marsz dla Życia i Rodziny
Golub-Dobrzyń
CZE
22
Święcenia Diakonatu
Toruń, Katedra, godz. 10.00
CZE
23
Udzielenie posługi lektora stałego
Parafia św. Antoniego w Toruniu, godz. 13.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.