Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uczmy się od Maryi pięknego życia

2018-05-13
Fot. Adam Florkiewicz
- Życie Maryi było ukierunkowane na niebo - powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Koronacja odbyła się w kolejną rocznicę objawień w niedzielę, 13 maja, w brodnickiej parafii pod tym samym wezwaniem. 

W uroczystości uczestniczyli nie tylko parafianie, ale także pielgrzymi, którzy przybyli z różnych stron diecezji, w tym pielgrzymi piesi z Górzna, Jastrzębia i Pokrzydowa. Obecni byli także duchowni oraz przedstawiciele władz samorządowych i miejskich. 

W homilii biskup toruński nawiązując do czytań mszalnych podkreślił, że Kościół to żywi ludzie, którzy mają swoje ograniczenia i słabości. Nie są jednak pozostawieni sami sobie.  – Duch Święty prowadzi swój Kościół, nie ludzie – mówił bp Śmigiel. Jezus znając słabości i ograniczenia swoich uczniów umocnił ich wskazując cel naszej ziemskiej wędrówki: niebo. Życie chrześcijańskie jest ukierunkowane na niebo. To ono powinno być punktem odniesienia wszystkich naszych działań i pragnień. – Dla człowieka wierzącego największą wartością jest niebo – mówił bp Śmigiel. Zaznaczył, że jeśli zanurzymy się tylko w tym świecie, to jako ludzie wierzący będziemy straceni, ponieważ nie będzie wówczas miejsca na łaskę Boga. Mamy zatem żyć w świecie, ale być nie z tego świata.

Wskazując na Maryję bp Śmigiel podkreślił, że przez swoje piękne życie i posłuszeństwo wiary zasłużyła na wzięcie do nieba z ciałem i duszą. Ksiądz biskup analizując historię nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję zaznaczył, że Maryja nie musiała wygłaszać żadnej mowy, nie musiała niczego tłumaczyć, a Elżbieta od razu rozpoznała w Niej Matkę Boga. – Tak żyć, być tak ukierunkowanym na niebo, żyć tu na ziemi, a jednocześnie być tak blisko Boga, że kiedy stajemy wobec drugiego człowieka to nie musimy wygłaszać wielkich homilii, katechez i przekazywać ogromnych treści, nie musimy niczego wyjaśniać, ale tym, że jesteśmy, naszym stylem życia, bycia świadczymy o tym, że przynosimy Boga – mówił hierarcha. 

Biskup toruński zaznaczył, że każdy z nas otrzymał od Boga łaskę, ale nie każdy pozwala by ta łaska go przemieniała, nie każdy z tą łaską współpracuje. – Chcemy dziś zapewnić Maryję, że my także wpatrujemy się w niebo. Choć mamy wiele ograniczeń to chcemy wpatrywać się w niebo, chcemy do nieba dążyć  – dodał.

Po homilii bp Wiesław Śmigiel odmówił modlitwę i poświęcił korony, które następnie nałożył na figurę Matki Bożej. Zwieńczeniem uroczystej koronacji będzie wieczorna procesja fatimska.

Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy została erygowana 8 września 1996 r., a jej proboszczem został ks. kan. Gabriel Aronowski. Konsekracja kościoła, której dokonał bp Andrzej Suski, miała miejsce 14 października 2017 r., w jubileusz 100-lecia objawień Maryi w Fatimie. W świątyni przechowywane są relikwie św. Jana Pawła II, a przed kościołem w 2006 r. posadzono dąb jego imienia.

xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski, Adam Florkiewicz

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.