Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rajd bł. ks. Frelichowskiego

2018-05-21
Fot. archiwum organizatorów
W sobotę 19 maja już po raz XII wyruszył z Torunia rajd rowerowy, któremu patronuje bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. 

Od początku celem rajdu jest przybliżenie osoby błogosławionego męczennika, a szczególnie wartości, którymi żył. Poza tym rajd to także dobra okazja do poznawania piękna ziemi chełmińskiej.

Trasa rajdu liczyła jak zawsze ok. 67 km i wiodła przez następujące miejscowości: Toruń – Zalesie – Chełmża – Barbarka – Toruń. Wzięło w nim udział 94 uczestników. Najmłodszą była półtoraroczna Gaja Dombrowska, która jechała na krzesełku z mamą, a najstarszym uczestnikiem - Ignacy Warejko liczący 77 lat. W rajdzie wzięli udział również  Maria Mazurkiewicz (kujawsko-pomorski wicekurator oświaty) Zbigniew Matuszewicz (dyrektor VI LO w Toruniu) oraz kilkoro nauczycieli różnych toruńskich szkół. 

Chętni do udziału w rajdzie gromadzili się o godz. 7.45 przy budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. O godz. 8.00 uczestniczyli we mszy św. sprawowanej w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Malinowski, proboszcz parafii św. Jakuba w Białutach (współorganizator rajdu). Po Eucharystii wszyscy przeszli pod pomnik bł. ks. S.W. Frelichowskiego, który znajduje się w ogrodzie przy seminarium. W tym miejscu uczestników rajdu przywitał rektor seminarium ks. Dariusz Zagórski. Po zapaleniu znicza pod pomnikiem błogosławionego uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę. 

Ok. godz. 13.15 rowerzyści dotarli do Chełmży, miejsca szczególnie związanego z ks. Frelichowskim. Tu przyszedł na świat 22 stycznia 1913 r., został ochrzczony, chodził do szkoły, zdał maturę, wstąpił w szeregi harcerstwa i Sodalicji Mariańskiej. W dawnej katedrze chełmińskiej oprawił mszę prymicyjną. Uczestnicy rajdu zostali przywitani przez wikariusza parafii chełmżyńskiej ks. Przemysława Syrkowskiego. Po odpoczynku mogli zwiedzić dawną katedrę diecezji chełmińskiej oraz wysłuchać prezentacji życiorysu błogosławionego, którą przedstawił dk. Waldemar Rozynkowski, oraz wspomnień różnych osób. Po godz. 16.00 uczestnicy rajdu przyjechali do Szkoły Leśnej na Barbarce, gdzie przy ognisku spożyli przygotowany posiłek.    

Głównym organizatorem rajdu było Koło Turystyczne przy Zespole Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, a współorganizatorami  - Oddział Miejski PTTK w Toruniu im. Mariana Sydowa, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, parafia św. Mikołaja w Chełmży, Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu oraz Szkoła Leśna na Barbarce.
Komitet organizacyjny tworzyli: ks. Grzegorz Malinowski (proboszcz parafii p.w. św. Jakuba w Białutach), Piotr  Biegalski (Opiekun Koła Turystycznego przy Zespole Szkół nr 10 w Toruniu) oraz Arkadiusz Piwoński (nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu). 

Patronat nad rajdem objęli bp Wiesław Śmigiel oraz Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Profesjonalną obsługę podczas rajdu zapewnili przodownicy turystyki kolarskiej Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu. Szczególne podziękowana za zorganizowanie rajdu należą się katechecie Piotrowi Biegalskiemu.
Dk. Waldemar Rozynkowski

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.