Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Oto Ja, Poślij Mnie

2007-06-17
W sobotę 26 maja br. w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Teresy od Dzieciątka Jezus Dziewicy i Doktora Kościoła w Grudziądzu odbył się Diecezjalny Kongres Misyjny, w którym wzięło udział ponad 500 dzieci i młodzieży ze szkolnych ognisk misyjnych oraz Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci z diecezji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Diecezjalny Referat Misyjny w ramach przygotowania do obchodów jubileuszowych 150-lecia powstania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce pod hasłem: „Oto Ja, Poślij Mnie”. Podczas tego spotkania dzieci i młodzież zapoznały się ze specyfiką pracy misjonarzy na poszczególnych kontynentach. Rejon brodnicki zaprezentował Azję, kontynent afrykański przedstawił rejon toruński, a Australię i Oceanię – rejon grudziądzki. Prezentacja została ubogacona wspólną modlitwą, śpiewem i spotkaniami z misjonarzami. Szczególne zainteresowanie wzbudził czarnoskóry ojciec jezuita, który mówił o męczennikach za wiarę w Afryce.

W Kongresie uczestniczyli, kapłani-opiekunowie dekanalnych i parafialnych kół misyjnych, opiekunowie grup, katecheci, ks. Grzegorz Tworzowski dyrektor Diecezjalnego Referatu Misyjnego Diecezji Toruńskiej, seminarzyści z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Wyjątkowym gościem był ks. Jan Piotrowski Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Uwieńczeniem Kongresu była uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. bp. Andrzej Suski w asyście 25 kapłanów. Wśród sprawujących Eucharystię był pochodzący z parafii na Rządzu ks. Dariusz Kajzer, który za kilka miesięcy, jako jedyny misjonarz z diecezji toruńskiej, wyjedzie na misję do dalekiej Papui-Nowej Gwinei.
W homilii ks. bp zwrócił się do dzieci, dziękując za zaangażowanie duchowe i materialne w Papieskie Dzieło Pomocy Dzieciom. Rozważając myśl Soboru Watykańskiego II, że misje są najważniejszą i najświętszą sprawą Kościoła, przedstawił postaci wielkich misjonarzy: św. Pawła, św. Wojciecha bp. Chrystiana – który był pierwszym misjonarzem na terenach naszej diecezji i widnieje w herbie Grudziądza. Wskazując na figurę i relikwie patronki świątyni i parafii na Rządzu – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, powiedział, iż ta święta karmelitanka nigdy nie była na misjach, ale modliła się za misje i misjonarzy już od wczesnego dzieciństwa a dzisiaj jest patronką Misji Świętych.

Wielkim przeżyciem dla wspólnoty parafialnej i jej proboszcza ks. kan. Janusza Majewskiego było uroczyste posłanie misjonarza, ks. Dariusza Kajzera. Po odczytaniu aktu posłania ks. bp Andrzej Suski poświęcił i nałożył na ks. Darka krzyż misyjny; „Oto Ja, Poślij mnie”.

Ks. proboszcz Janusz Majewski i wspólnota parafialna towarzyszyli ks. Darkowi w Jego drodze do kapłaństwa: w katedrze św. Janów, gdy z rąk śp. ks. bp Jana Chrapka przyjmował święcenia diakonatu; w Roku Jubileuszowym 2000, gdy otrzymał święcenia kapłańskie; 29 kwietnia br. w Gnieźnie podczas uroczystości odpustowych św. Wojciecha, gdy Nuncjusz Apostolski ks. abp Józef Kowalczyk z woli papieża Benedykta XVI wręczył 40 misjonarzom z Polski- krzyże misyjne. Wspólnota parafialna wspierać będzie duchowo i materialnie pierwszego „swojego” misjonarza. Przedstawiciele parafii podczas tej uroczystości przekazali ks. Darkowi ofiary złożone na cel Jego działalności misyjnej.

Uroczystość ta wpisze się w historię, zaledwie dwudziestoletnią, parafii św. Stanisława BM i św. Teresy od Dzieciątka Jezus na osiedlu Rządz w Grudziądzu.

Aleksandra Mrozkowiak

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.