Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku Trzeźwości Narodu”

2018-06-14
Fot. Ks. prof. Piotr Kulbacki z egzemplarzem
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego 14 czerwca odbył się kongres mający na celu integrację działań środowisk walczących z alkoholizmem

- Bóg jest wielkim miłośnikiem wolności. Potrzeba radykalnych i konsekwentnych działań, byśmy byli wolni i zdolni podejmować dobre decyzje oraz realizować swoje powołanie – mówił bp Wiesław Śmigiel na rozpoczęcie Kujawsko-Pomorskiego Kongresu „Ku Trzeźwości Narodu”, który odbył się 14 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Kongres miał na celu integrację działań środowisk walczących ze zjawiskiem alkoholizmu w Polsce, m.in. rządu, parlamentu, władz samorządowych, szkoły, rodziny i Kościoła. Na rozpoczęcie spotkania w krótkich wystąpieniach głos zabrali biskup toruński Wiesław Śmigiel oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Odczytano także list od poseł Anny Sobeckiej.

Prof. Krzysztof Wojcieszek, współautor ogłoszonego przez Komisję Episkopatu Polski w lutym br. „Narodowego Programu Trzeźwości” (NPT), w wystąpieniu „Ku trzeźwości narodu” mówił o trzech głównych nurtach NPT. Jako pierwsze prelegent wymieniał hasło „Nie upijaj się”. Ci spośród Polaków, którzy piją, piją za dużo i jest to alkohol wysokoprocentowy. Celem takiego spożycia jest upicie się. Drugi nurt wyznacza hasło „Mniej jest lepiej”. Nie zakłada on całkowitego wyeliminowania spożycia alkoholu etylowego, ale zmianę stylu picia. Jako przykład prelegent wskazał Włochy, w których upicie się jest nieakceptowanym społecznie zachowaniem, bo Włosi „drinkują” nie doprowadzając do upojenia. Trzeci nurt kryje się pod hasłem „A najlepiej wcale”. Wynika on z faktu, że wiele sytuacji życiowych wyklucza używanie alkoholu. Mowa tu o pracy, kierowaniu pojazdami i maszynami, ciąży i karmieniu, czy uprawianiu sportów. 

W dalszej części wypowiedzi prof. Wojcieszek wskazał, że Narodowy Program Trzeźwości zaleca konieczność powrotu narodu polskiego do trzeźwego trybu życia. Powrotu, bo przodkowie, którzy walczyli o niepodległość Polski i uzyskali ją po latach zaborów, spożywali 10 razy mniej alkoholu niż współcześni Polacy. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że problem alkoholowy dotyczy mniejszości Polaków. Posłużył się obrazowym przykładem gości na imprezie rodzinnej. Jeśli na 10 gości przypadnie 10 butelek wódki to jedna osoba wypije sześć butelek, trzy osoby wypiją trzy butelki, a pozostałe sześć osób wypija jedną butelkę. Tak piją Polacy.

O odpowiedzialności rodziny i szkoły w zakresie propagowania postawy trzeźwości mówiła Jolanta Terlikowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Ruchu „Światło – Życie”. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na czynniki chroniące, a wśród nich na tworzenie silnej więzi między dzieckiem a rodzicami. – Kochaj i wymagaj, bo wymagania są źródłem rozwoju – mówiła Terlikowska. Przypomniała również, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia PARPA oraz Ruch „Światło-Życie” prowadzą kampanie edukacyjne dotyczące budowania więzi w rodzinie (www.nierozerwalni.org ) oraz upowszechniania wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży (www.ciazabezalkoholu.info ).

Dr Wojciech Kosmowski, psychiatra z Bydgoszczy, poruszył kwestię odpowiedzialności państwa i samorządu lokalnego w trosce o trzeźwość. Posłużył się przykładem władz lokalnych z Łomży, które przeprowadziły działania zmierzające do zmiany skojarzeń społecznych przypisanych do Łomży z uwagi na funkcjonowanie w tym mieście browaru. Na przykładzie miejscowości Paderborn w Niemczech prelegent przedstawił niemiecki system lecznictwa uzależnionych.

W dziedzinie walki z alkoholizmem duże znaczenie ma rola Kościoła, o czym mówił ks. prof. Piotr Kulbacki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek-założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Kapłan podkreślił, że wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej zostały przyjęte już w 1959 r. i z późniejszymi nowelizacjami, są nadal aktualne. Zwrócił uwagę na etyczny wymiar dobrowolnej abstynencji. – Musimy jako dorośli pokazywać, że można żyć inaczej. Umiar nie pokazuje, że można żyć bez alkoholu, abstynencja tak – mówił. Podkreślił także, że każdy, kto podejmuje posługę w parafii: ksiądz, katecheta, ale i zakrystianin, czy sekretarka, styka się z problemem alkoholowym i powinien posiadać wiedzę w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że ksiądz to z reguły nie terapeuta i trzeba odróżnić duszpasterstwo specjalistyczne od zwyczajnego.

Jako ostatnia głos zabrała Elżbieta Rachowska, kierownik Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień - placówki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, która przedstawiła programy i projekty urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko – pomorskiego dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja panelowa.

Przed częścią wykładową w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu o godz. 10. sprawowano Mszę św. rozpoczynająca kongres. Eucharystii przewodniczył ks. Wacław Dokurno, a koncelebransami byli księża zaangażowani w ruchy abstynenckie.

Organizatorami kongresu byli Fundacja „Światło-Życie” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie zostało zainspirowane ogłoszonym przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości „Narodowym Programem Trzeźwości” i stanowiło kontynuację Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w dniach 21-23 września 2017 r. pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
jk/Toruń/KAI

Zdjęcia: Joanna Kruczyńska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.