Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bądźcie wszędzie tam, gdzie jest Chrystus

2018-06-16
Fot. Maciej Kozłowski/SAI
- Macie być tam, gdzie jest Chrystus. A Chrystus jest tam, gdzie jest człowiek spragniony prawdy, gdzie jest człowiek, który potrzebuje pomocy i gdzie jest świat spragniony miłości – mówił bp Wiesław Śmigiel do neoprezbiterów podczas Mszy św. w toruńskiej katedrze. Podczas Eucharystii święcenia kapłańskie przyjęło dwóch diakonów, którzy zostali posłani do posługi w diecezji.

16 czerwca w katedrze toruńskiej dwóch diakonów: Stanisław Szczęsny i Michał Wyrębski przyjęło z rąk bpa Wiesława Śmigla święcenia prezbiteratu.  Uroczysta Liturgia zgromadziła licznie kapłanów, którzy przybyli, by dziękować Bogu za dar nowych kapłanów i modlić się o nowe powołania. Na Eucharystii obecne były także siostry zakonne i licznie zgromadzeni wierni świeccy.

W homilii bp Śmigiel nawiązując do pragnienia Greków, którzy chcieli ujrzeć Jezusa podkreślił, że nowi kapłani otrzymują dziś łaskę, by ludzie spragnieni Boga mogli Go zobaczyć właśnie w nich. – Otrzymujecie łaskę, by ludzie w was widzieli Jezusa, uświęcającego, nauczającego i Tego, który niesie miłosierdzie – mówił. Biskup toruński zaznaczył, że neoprezbiterzy zostają posłani, by nauczać i głosić Ewangelię. Jednak słowa te nie mogą być tylko teorią, ale ukazywaniem Jezusa, by nie były ludzką mądrością, ale prawdą Ewangelii. – Jeśli chcemy być naprawdę blisko Jezusa i ukazywać Go innym, to nie wystarczy pięknie uczyć, ale samemu trzeba to słowo przyjąć bez reszty i żyć tak, żeby w niektórych sytuacjach nawet to słowo nie było konieczne, tylko przykład życia – dodał.

Zaznaczył, że kapłani są wezwani do posługi uświęcenia. – Macie się modlić tak, by w modlącym się kapłanie lud widział modlącego się Jezusa – podkreślał bp Śmigiel. Realizowanie posługi miłości samego Jezusa związane jest z obumieraniem, składaniem siebie w ofierze. – Żyć to dawać życie. Życie posiada się w takim stopniu w jaki się je daje – mówił. 

Kapłan składa się w ręce Boga i przyobleka się w Niego- Zostać kapłanem to znaczy powiedzieć Jezusowi: Panie weź mnie takim jakim jestem, ale uczyń mnie takim, jakim mnie pragniesz. W Twoje ręce składam siebie. Daję się Tobie na własność – dodał ksiądz biskup. Być kapłanem, czyli sługą Chrystusa to być nie we własnym, wymarzonym miejscu, ale tam, gdzie stawia mnie Chrystus – Być tam, gdzie jest Chrystus. A Chrystus jest tam, gdzie jest człowiek spragniony prawdy, gdzie jest człowiek, który potrzebuje pomocy i gdzie jest świat spragniony miłości – zakończył bp Śmigiel. 

Po homilii diakoni wyrazili swoją wolę przyjęcia święceń i złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi. Następnie podczas modlitwy Litanią do Wszystkich Świętych wypraszano łaski dla przyszłych kapłanów. Po odśpiewaniu litanii rozpoczął się obrzęd święceń. Ksiądz Biskup w milczeniu nałożył ręce na diakonów, a następnie uczynili to wszyscy zgromadzeni w świątyni kapłani.  Po odmówieniu modlitwy konsekracyjnej diecezja toruńska wzbogaciła się o dwóch nowych prezbiterów. Neoprezbiterzy przywdziali szaty kapłańskie oraz przyjęli namaszczenie olejem.  Następnie w procesji z darami wierni przynieśli patenę z chlebem i kielich z winem, które zostały przekazane w symbolicznym geście nowym kapłanom. Biskup toruński wezwał ich do gorliwego pełnienia służby przy Ołtarzu Chrystusa.  Następnie nowo wyświęceni kapłani po raz pierwszy celebrowali Eucharystię.

Na zakończenie Liturgii neoprezbiterzy wyrazili wdzięczność Bogu, księżom biskupom, kapłanom i rodzicom za ich obecność na drodze ku kapłaństwu.

Po zakończonej uroczystości nowi kapłani wraz z księżmi biskupami, kapłanami i rodzicami udali się do Wyższego Seminarium Duchownego, by dzielić radość wspólnego stołu. Następnie w kaplicy seminaryjnej neoprezbiterzy otrzymali z rąk biskupa dekrety posyłające ich na pierwsze parafie. Po otrzymaniu dekretów nowo wyświęceni prezbiterzy udzielili szczególnego błogosławieństwa kapłanom, klerykom, siostrom zakonnym i pracownikom świeckim seminarium.
xpb/Toruń/KAI

Decyzją bpa Wiesława Śmigla księża neoprezbiterzy zostali skierowani do nastepujacych placówek duszpasterskich:
 • Ks. Michał Wyrębski – został posłany jako wikariusz do parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim
 • Ks. Stanisław Szczęsny - został skierowany do posługi jako kapelan Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu i rezydent w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu.
Zdjęcia: Maciej Kozłowski/SAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.