Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Udzielenie posługi stałego lektora

2018-06-24
Nowi lektorzy stali z bp. Wiesławem i księżmi proboszczami /fot. Maciej Kozłowski/
W katedrze Świętych Janów w Toruniu 30 mężczyzn z parafii diecezji toruńskiej przyjęło posługę stałego lektora. Posługi udzielił bp Wiesław Śmigiel.
Przez prawie rok kandydaci przechodzili formację intelektualną i duchową zakończoną rekolekcjami w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim (15-16 czerwca). 

Udzielenie posługi stałego lektora odbyło się 24 czerwca. Podczas homilii bp Wiesław nawiązał do postaci św. Jana Chrzciciela, który pełen pokory i służby, pragnął wzrastania Boga w oczach ludzi. – Macie być sługami Słowa i w tym świecie musicie nieść Słowo Prawdy współczesnemu człowiekowi – mówił do kandydatów bp Wiesław. – Często tracimy energię i czas na słowa, które są zupełnie niepotrzebne. A najbardziej niepotrzebne są te słowa, które ranią drugiego człowieka lub wprowadzają zamęt – podkreślał kaznodzieja i przypomniał, że lektorzy stali są posłani, by pomagać księżom proboszczom w proklamowaniu Słowa Bożego, ale też w formacji ludzi, aby to Słowo przyjmowali.

W liturgii udzielenia posługi jest przedstawienie kandydatów biskupowi, które odbyło się przed homilią, a po homilii sam obrzęd udzielenia posługi. Podczas obrzędu kandydaci podchodzili kolejno do bp. Wiesława, który poprzez krótką modlitwę i symboliczny gest wręczenia ewangeliarza, udzielił posługi lektoratu stałego.

Stały lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii), może także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Jeżeli istnieje potrzeba może także przygotowywać i podawać wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych momentów w liturgii. Lektor może także pomóc w przygotowaniu wiernych do godnego przyjęcia sakramentów (np. spotkania z rodzicami i rodzicami chrzestnymi przed udzieleniem sakramentu chrztu dziecku, czy z rodzicami przed I Komunią Świętą ich dzieci lub z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania). Po uroczystości bp Wiesław wręczył w katedrze nowym stałym lektorom dokumenty, które poświadczały przyjęcie posługi na całe życie.

Posługę stałego lektora przyjęli (w nawiasie parafia, z której pochodzi lektor stały):
RyszardBerent (pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie)
HenrykBłażejewicz(pw. św. Józefa w Chełmnie)
AleksanderChmielewski (pw.  św. Mikołaja w Chełmży)
KrzysztofDębiński (pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim)
MirosławGąsiorowski (pw. św. Andrzeja w Toruniu)
JacekGroń (pw. św. Andrzeja w Toruniu)
ŁukaszGuttmann(pw. św. Antoniego w Toruniu)
MarcinJaskulski (pw. św. Mikołaja w Chełmży)
MateuszJezierski (pw. św. Mikołaja w Grudziądzu)
RafałKamper (pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim)
KrzysztofKlementowski (pw. św. Mikołaja w Grudziądzu)
ZbigniewKowal (pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu)
LeszekKowalewski (pw. św. Wojciecha w Lidzbarku)
JacekŁangowski (pw. św. Antoniego w Toruniu)
KrzysztofŁodygowski (pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu)
AndrzejMarchlewicz(pw. Miłosierdzia Bożego w Toruniu)
KrzysztofMarcinkowski (pw. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu)
MariuszMartin (pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie)
RyszardNeumann (pw. św. Anny w Lubawie)
JarosławNowak (pw. św. Józefa w Chełmnie)
JacekOstrowski (pw. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu)
BartoszPodolski (pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie)
WojciechPolakiewicz (pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim)
MariuszProkopowicz (pw. św. Katarzyny w Działdowie)
TomaszSacha(pw. Trójcy Świętej w Książkach)
GrzegorzTrzałkowski(pw. św. Wojciecha w Lidzbarku)
GrzegorzTurczyński (pw. św. Anny w Lubawie)
JarosławWalendziak (pw. św. Andrzeja w Toruniu)
GrzegorzWiśniewski (pw. św. Mikołaja w Chełmży)
TomaszZakrzewski (pw. św. Mikołaja w Chełmży)
Joanna Kruczyńska

Fot. Maciej Kozłowski, Joanna Kruczyńska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.