Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto patronalne katedry

2018-06-24
Fot. Renata Czerwińska
We wspomnienie narodzenia św. Jana Chrzciciela toruńska katedra wypełniła się wiernymi. Ów dzień to święto patronalne toruńskiej katedry, kapituły i miasta.

Mszy św. o godz. 12.30 z udziałem duchowieństwa, władz miasta i wiernych przewodniczył bp Wiesław Śmigiel.

Pasterz toruński, przypominając postać św. Jana Chrzciciela, zwrócił uwagę na to, że prawdziwa wielkość łączy się z pokorą, świadomością tego, kim jest się naprawdę. Wskazał również, że żywot dzisiejszego patrona jest odpowiedzią na to, jak dobrze wypełnić swoje powołanie i dojść do dojrzałości duchowej. Pierwszym elementem jest dobra rodzina, kochająca Boga i ludzi. Drugi element to umiejętność korzystania z tego, co przekazuje starsze pokolenie, współpracy, słuchania. Ważna dla wzrostu jest również dyscyplina, asceza, uczące saamoopanowania i cierpliwości. Czwarty element to trzymanie się Bożych wartości. Biskup Śmigiel zwrócił uwagę, że nasze zmagania z samym sobą muszą łączyć się z przyjęciem Bożej łaski. "Bóg dopełnia wysiłku człowieka".

Niech święty Jan przypomina nam o powołaniu do świętości. Niech zachęca nas do wysiłku, do troski o wychowanie młodego pokolenia, do dyscypliny wewnętrznej, do wierności Bożym przykazaniom i do pielęgnowania więzi z Panem Bogiem. Niech zachęca do tego, abyśmy pragnęli wielkości. A prawdziwa wielkość to świętość" - zakończył.

Uroczystość uświetnił niezwykłym śpiewem chór Schola Cathedralis Thoruniensis wraz z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. 

rc

Zdjęcia: Maciej Kozłowski /SAI/, Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.