Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków w Toruniu

2007-06-24
fot. Podczas Michalyandu dzieci świetnie się bawiły
2 czerwca br. w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu odbył się już po raz trzynasty „Michalyand, czyli Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków”. Głównym jego celem było uczczenie Dnia Dziecka. Chodziło także o to, by pokazać, że można świetnie bawić się z Bogiem, że religia nie wyklucza radości i zabawy, że można dzieci uczyć poprzez zabawę.
Tradycyjnie Michalyand przygotowało Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, działające przy parafii św. Michała Archanioła w Toruniu na Rybakach. Obchody rozpoczęto Mszą św. Przed Eucharystią zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi ks. Krzysztof Winiarski. Podziękował za pomoc w przygotowaniu imprezy, przede wszystkim ludziom dobrego serca i otwartej dłoni: księdzu proboszczowi ks. Piotrowi Bieńkowi, sponsorom, honorowym patronom przedsięwzięcia – Prezydentowi Miasta Torunia Michałowi Zaleskiemu i Marszałkowi Woj. Kuj.-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu, dzieciom z Oratorium, które wiele wysiłku włożyły w przygotowanie zabawy.


Świętowanie rozpoczęto Mszą św. podczas, której słowo Boże wygłosił Radca Generalny Zgromadzenia Księży Michalitów ks. Jan Seremak. W homilii wskazał, że nie wygląd i nie piękny ubiór świadczą o człowieku, ale jego wnętrze – myśl i serce. Nawiązał też do poglądów Jana Pawła II, który tak bardzo ukochał dzieci. Przekazał też pozdrowienia od Ojca Generała Zgromadzenia ks. Kazimierza Radzika.

Na ponad 30 stanowiskach bawiło się około 15 tys. dzieci oraz ich rodzice. Były samochodziki i minisiłownia, dmuchane zamki, piłka nożna i siatkówka, występy zespołów tanecznych i wokalnych – jednym słowem każdy znalazł coś dla siebie.

O godz.15.00 rozpoczęto losowanie nagród loterii fantowej. Główne nagrody – rower górski i kino domowe ufundowali honorowi patroni „Michalyandu 2007”. Dzieci były szczęśliwe, bawiły się doskonale. Na imprezę przybył też poprzedni dyrektor Oratorium ks. Józef Gibała.

Z pewnością nasi patronowie – św. Michał Archanioł i bł. ks. Bronisław Markiewicz uśmiechali się do nas z nieba, zapewnili bezdeszczową pogodę, a słowa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” znalazły tego dnia potwierdzenie i realizację.

W imieniu Oratorium zapraszam wszystkie dzieci za rok na kolejny „Michayland 2008”.

W imieniu organizatorów

ks. Krzysztof Winiarski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.