Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pielgrzymkowym szlakiem

2007-07-01
fot. W pielgrzymce do Wardęgowa brało udział 50 pątników / Archiwum parafii
Historia Sanktuarium Wardęgowskiego należącego do parafii Ostrowite koło Jabłonowa Pomorskiego sięga początku XVIII w. i ma związek z objawieniami Matki Bożej. Jest to miejsce wielu uzdrowień i nawróceń potwierdzonych w zapiskach Kościoła.
Odpust w Wardęgowie NMP – Matki Kościoła jest obchodzony w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego i trwa dwa dni. Już prawie 300 lat zmierzają do tego miejsca pątnicy zarówno z pobliskich, jak i odległych miejscowości.

W tym roku po raz pierwszy do Wardęgowa wyruszyła również pielgrzymka z parafii pw. św. Mikołaja ze Szwarcenowa, którą zorganizował i poprowadził ks. proboszcz Marek Rengiel. 28 maja br. o godz. 9.00 z radosnym śpiewem na ustach, w zwartej grupie szło 50 pątników: dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, ministranci, młodzież gimnazjalna i dorośli.

Modlitwy i trud pielgrzymkowego szlaku poświęciliśmy rozważaniom o Eucharystii. Bardzo istotnym aspektem wiary jest przeżywanie Dnia Pańskiego tak, aby w naszej parafii i w naszych rodzinach odbywało się to zgodnie z trzecim przykazaniem Dekalogu:,, Pamiętaj, abyś dzień święty święcił ”. Ważne też było dla nas zawierzenie Matce Bożej tych parafian, którzy są jeszcze z dala od Boga. Każdy uczestnik pielgrzymki miał ponadto własne intencje, które wytrwale niósł wraz ze swoim bagażem.

W drodze doświadczaliśmy uczynków miłosierdzia. Będąc na terenie parafii i kościoła w Lipinkach zostaliśmy najpierw powitani przez ks. kan. Michała Klimasa, a później ugoszczeni, gdyż ksiądz proboszcz wraz ze swoimi parafianami przygotował nam poczęstunek.
Suma odpustowa rozpoczęła się o godz.17:00, przewodniczył jej nasz ks. proboszcz Marek Rengiel, który wygłosił również kazanie.

6 czerwca 2007r. pątnicy, którzy uczestniczyli w pielgrzymce do Wardęgowa, zgromadzili się na Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Szwarcenowie, by podziękować Bogu za dar pielgrzymowania i za łaski otrzymane w czasie pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Wardęgowskiej.

Parafianka ze Szwarcenowa

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.