Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

XII Kongres Wspólnot Katolickich rejonu Grudziądz

2007-07-01
„Przypatrzcie się powołaniu waszemu”- to hasło XXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zorganizowanego w Grudziądzu, w terminie od 19-27 maja 2007 r. W ramach obchodów odbył się: konkurs wiedzy religijnej, wieczór pieśni patriotycznych zatytułowany „Bogu i Ojczyźnie”, festyn „Podaj Dłoń” w bursie Caritas, projekcja filmu „Plac Zbawiciela” oraz plenery artystyczne. Tydzień zakończył przegląd Pieśni i Piosenki chrześcijańskiej „Mariosong”.

XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej rozpoczął się XII Kongresem Wspólnot Katolickich Rejonu Grudziądzkiego.

19 maja Eucharystię w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu w asyście dziesięciu kapłanów sprawował i homilię wygłosił biskup toruński Andrzej Suski.

Myślą przewodnią homilii było tegoroczne hasło duszpasterskie „Przypatrzcie się powołaniu waszemu” zaczerpnięte z listu św. Pawła. Ksiądz Biskup, kierując się treściami Soboru Watykańskiego II, podkreślił, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego, a tym samym do doskonałej miłości. Na kształtowanie tego ważnego kierunku życia zwrócił również uwagę Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim, nakreślając ten problem jako podstawową linię życia chrześcijańskiego. Konkludując bp. Andrzej powiedział, że chrześcijanin przy współpracy z łaską Bożą może osiągnąć coraz to głębszą wrażliwość, tworząc fundamenty doskonałości w dążeniu do świętości, a naśladując Chrystusa, zbliżać się do Stwórcy.

Dalsza część Kongresu odbywała się w auli Bursy Caritas. Obradom przewodniczył prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich rejonu grudziądzkiego Marek Czepek.

Na wstępie przywitał bpa toruńskiego Andrzeja Suskiego, duchowieństwo wraz z dziekanami dekanatów grudziądzkich: ks. inf. Tadeuszem Nowickim i ks. prał. Henrykiem Kujaczyńskim, władze miasta z prezydentem Robertem Malinowskim i v-ce prezydentem Markiem Sikorą, prelegenta posła Łukasza Zbonikowskiego, artystę Tomka Kamińskiego i wszystkich przybyłych na tę uroczystość.

Biskup toruński wygłosił słowo inauguracyjne. Zwrócił szczególną uwagę na działania charytatywne wspierające młodzież szkolną. Mówił o bursach szkolnych Caritas, które skutecznie pomagają wychowywać młodzież, szczególnie tę uboższą ze środowisk wiejskich, która prawdopodobnie miałaby trudności z ukończeniem szkoły ponadpodstawowej.

Priorytetem duszpasterskim naszych czasów w diecezji jest również działalność stowarzyszeń, ruchów, bractw i wspólnot katolickich. Umacniają one chrześcijańskie korzenie społeczeństwa polskiego i niosą w sobie wdzięczny program jego rozwoju, w tym szczególnie rozwoju młodzieży.

Poseł Łukasz Zbonikowski mówił, że każdy człowiek zawsze jest zobowiązany do kierowania się prawem moralnym, które przynagla go do czynienia dobra i unikania zła. Ponadto Poseł mówił, że Katechizm Kościoła Katolickiego jest podstawowym źródłem podającym kierunek realizacji powołania katolików do podejmowanych działań w instytucjach publicznych. Podkreślił, że prawdziwy i uporządkowany rozwój obejmuje całego człowieka, by mógł on znaleźć odpowiedź na swoje powołanie postawione przez Stwórcę, a do realizacji szczytnych celów społecznych i politycznych trzeba ludzi zaangażowanych i odpowiedzialnych. Wskazał na działania wielkich katolików takich jak Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, papież Benedykt XVI, którzy są doskonałym przykładem w zaangażowaniu i kształtowaniu społeczeństwa i narodu.

Poseł apelował do przedstawicieli wspólnot katolickich o współpracę z samorządami. Chrześcijańscy działacze publiczni (polityczni) powinni tak pracować, by zawsze uzyskać wsparcie w Kościele.

O powołaniu kapłańskim na przykładzie życia śp. ks. prał. Klemensa Baumgarta mówił ks. prał. Henryk Kujaczyński – jeden z wikariuszy ks. Klemensa (w latach 1976-1982). Podkreślił jego systematyczne życie, które wyznaczał sobie przede wszystkim modlitwą brewiarzową i różańcową. Najczęściej czynił to spacerując lub w konfesjonale. Bez końca był zaangażowany w dobro materialne kościoła-parafii. To pomogło mu w trudnych latach 1979-1985 wybudować świątynię. Wyrozumiały, cichy, cierpliwy, nie szukający rozgłosu, całkowicie pogodzony z wolą Bożą. Te cechy kapłana zapewne miały wpływ na dość liczne powołania kapłańskie w tym czasie w parafii Podwyższenia Krzyża św. w Grudziądzu.

Występ artystyczny Tomka Kamińskiego wraz z jego wypowiedziami o powołaniu do małżeństwa, ojcostwa, a tym samym do krzewienia wartości chrześcijańskich w całym społeczeństwie uświadomił zebranym, że dla artysty żona, rodzina, dzieci są ciągle na nowo jego powołaniem, które stara się opierać na mądrej, Bożej miłości. „Madrość to przecież zdolność do tego, by rozumieć Miłość. Tę Miłość, która nas rozumie i kocha”- to słowa wyjęte z książki Tomka Kamińskiego „Życie w szkole miłości”.

Modlitwą południową wraz z pieśnią „Królowo Niebieska” zebrani podziękowali Bogu za koleżeńską atmosferę obrad XII Kongresu Wspólnot Katolickich rejonu Grudziądzkiego.

Helena Rykaczewska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.