Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bp Śmigiel do rolników: Za każdym plonem kryje się człowiek

2018-09-02
Fot. Aleksandra Wojdyło
- Za każdym plonem kryje się człowiek, jego praca, jego wysiłek i poświęcenie – powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas wojewódzko-diecezjalnego dziękczynienia za plony. Uroczystość odbyła się 2 września w Wąbrzeźnie. Tegoroczne dożynki przeżywano pod hasłem: „Napełnieni Duchem Świętym przekazujemy etos chłopski następnym pokoleniom”. 

Od wczesnych godzin rannych przy diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie odbywał się konkurs wieńców dożynkowych. Delegacje z całej diecezji i województwa przybyły wraz ze swoimi duszpasterzami, by pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla dziękować za plony i prosić o Boże błogosławieństwo dla dalszej pracy na roli.

Centralnym punktem dożynek była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa toruńskiego sprawowana w kościele pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza (diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej). Słowo powitania skierował do zgromadzonych kustosz sanktuarium ks. kan. Jan Kalinowski. – Niech Matka Boża zatroskana o losy ludzi błogosławi waszej pracy, a niepokoje i smutki przemienia w pomyślniejszą przyszłość – mówił do rolników. 

Ks. kan. Leszek Sudoł, proboszcz parafii w Płużnicy i duszpasterz rolników dekanatu wąbrzeskiego przedstawił starostów dożynkowych, którzy przekazali chleby dożynkowe na ręce bpa Wiesława Śmigla. Ksiądz biskup odmówił modlitwę błogosławieństwa nad chlebem i nad wszystkimi uczestnikami uroczystości. Następnie rozpoczęła się liturgia Mszy św. 

Rozpoczynając Eucharystię bp Śmigiel zaznaczył, że gromadzimy się, by dziękować za plony. – Zdajemy sobie sprawę, że za każdym plonem kryje się człowiek, jego praca, jego wysiłek i poświęcenie. Dzisiaj dziękując za plony, dziękujemy też za ludzi, którzy się utrudzili, byśmy dzisiaj mogli radować się plonem ziemi i pracy rąk ludzkich – mówił bp Śmigiel.

W homilii biskup toruński nawiązując do czytań mszalnych podkreślił, że słowo, które pochodzi od Boga wymaga działania, musi być wprowadzone w czyn. Każdy kto jest tylko słuchaczem oszukuje samego siebie. – Słowa mogą być nawet piękne, ale jeśli nie zostaną wprowadzone w życie stają się puste i mogą świadczyć przeciwko nam – mówił. Faryzeusze w czasach Pana Jezusa podkreślali, że są oddzieleni od tego, co nieświęte. Oddzielali się od reszty społeczeństwa, a często nawet innymi gardzili uważając się za lepszych, wyjątkowych, świętych. Jezus pokazuje zupełnie nową drogę. – Świętość w rozumieniu Jezusa zawiera w sobie ideę łączenia, nawiązywania więzi poprzez miłość i przebaczenia, a nie separacji i oddzielania. Jezusowi nie chodziło o budowanie barier, ale o budowanie wspólnoty – mówił. 

W jaki sposób usłyszane słowo łączy się z dzisiejszą uroczystością? – Dziękczynienie za plony to piękna okazja, by łączyć całe środowiska, budować mosty – zaznaczył ksiądz biskup.  – Budowanie murów, oddzielanie się i szukanie na siłę tego, co nas dzieli nie sprzyja rozwojowi ani polskiej wsi, ani Polski, ani naszych rodzin. Dziś skupiamy się wokół ołtarza Chrystusa i chcemy sobie uświadomić, że jesteśmy jedną rodziną, że mamy tworzyć wspólnotę – dodał.

- Wieś zawsze łączyła, bo poczucie Bożej opieki na wsi było znacznie potężniejsze niż w miastach. Na wsi człowiek zdaje sobie sprawę, że może siać, planować, być bardzo dobrze przygotowanym, a jednak wiele zależy od Pana Boga – mówił. Zaznaczył, że na wsi zawsze obecne było odniesienie do Pana Boga i przekonanie, że Bóg jest gwarantem jedności.

Dzisiejsze święto uczy nas wielkiego zaufania względem Boga i szacunku dla pracy ludzkiej i dla otrzymywanych plonów. – Patrzymy z nadzieją na was i waszą pracę i prosimy Boga o Jego błogosławieństwo dla wszystkich rolników – zakończył bp Śmigiel.

Przed błogosławieństwem słowo podziękowania skierował marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. – Całujemy bochen chleba wyrażając w ten sposób wdzięczność wobec wszystkich, którzy go przygotowali, całujemy w ten sposób spracowane dłonie tych, którzy ciężko na roli pracują – mówił. 

Po Mszy św. korowód dożynkowy przemaszerował z kościoła do amfiteatru przy ul. Podzamcze, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec. Wśród atrakcji artystycznych zaplanowano m.in. wieczorny koncert zespołu DE MONO.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz m.in. poseł Iwona Michałek, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober oraz starostowie, wójtowie, burmistrzowie i sołtysi. 
xpb/Wąbrzeźno/KAI

Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.