Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nieustannie się módlcie (1 Tes 5, 17)

2008-02-11
fot. Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan rozpoczęto w toruńskiej katedrze pw. Świętych Janów / Joanna Kruczyńska
W styczniu 1908 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki miał miejsce pierwszy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dokładnie sto lat później w dniach od 18 do 25 stycznia obchodzono kolejny Tydzień.
W diecezji toruńskiej Ekumeniczne Nabożeństwa Słowa Bożego rozpoczęto 16 stycznia w katedrze rzymskokatolickiej pw. Świętych Janów, gdzie gospodarzem spotkania był proboszcz miejsca ks. prał. Marek Rumiński. Uroczyste zakończenie odbyło się 27 stycznia w Toruniu w kościele ewangelicko- -augsburskim pw. św. Szczepana, gdzie modlitwom przewodniczył proboszcz ks. Jerzy Molin, wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Rady Ekumenicznej.


Nabożeństwo w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym pw. św. Mikołaja w Toruniu miało miejsce 20 stycznia. Kolejne dni to modlitwa ekumeniczna w dwóch świątyniach rzymskokatolickich – w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie (21 stycznia) oraz w kościele pw. Ducha Świętego w Grudziądzu (23 stycznia). Kościół polskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu modlących się o ducha ekumenizmu gościł 23 stycznia.

„Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17) to hasło tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Trudno wyobrazić sobie, by w dzisiejszej rzeczywistości cały czas spędzać na modlitwie. Jest to jednak stereotypowe podejście do modlitwy. To stwierdzenie należy przede wszystkim odczytać jako wezwanie do realizacji Słowa Bożego, zastanowienia się nad sobą, nawrócenia. Jest to niezwykle ważne bowiem owo zastanowienie się nad sobą jest pierwszym krokiem do jedności chrześcijan wszystkich Kościołów. „Modlitwa jest najgłębszym, jednostajnym nurtem procesu zjednoczenia, jest podkreśleniem więzów, jakie łączą chrześcijan” – stwierdził w homilii ks. kan. Krzysztof Krzemiński. Prawosławny duchowny ks. Mikołaj Hajduczenia zwrócił uwagę, że świat jest podzielony, co budzi w ludziach ciągły niepokój. Zadał jednak niezwykle istotne dla ekumenizmu pytanie: „Jak może zapanować jedność wśród narodów świata, skoro nie ma jej wśród wyznawców Jezusa Chrystusa?”. Odpowiedzią na tę kwestię wydają się być słowa z homilii ostatniego dnia modlitw. Ks. prał. Grzegorz Karolak z Kościoła polskokatolickiego zauważył, że dzisiaj człowiek za bardzo ufa rozumowi, za bardzo chce wszystko brać w swoje ręce. Jedność jest procesem i – analogicznie do podziału – następować będzie stopniowo. Proces jednoczenia to nic innego, jak otwarcie serc i zwrócenie się do Stwórcy. Ufna modlitwa przygotuje wszystkich wyznawców na ponowne przyjęcie miłości Boga, bo – jak zauważył ks. Janusz Olszański z parafii metodystycznej w Bydgoszczy – „gdzie jest miłość, tam jest jedność”.

Joanna Kruczyńska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
14-16
Kurs Maria Magdalena
Toruń
CZE
16
Udzielenie posługi stałego akolity
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
CZE
16
Marsz dla Życia i Rodziny
Golub-Dobrzyń
CZE
22
Święcenia Diakonatu
Toruń, Katedra, godz. 10.00
CZE
23
Udzielenie posługi lektora stałego
Parafia św. Antoniego w Toruniu, godz. 13.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.