Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dla parlamentarzystów i samorządowców

2018-09-10
Parlamentarzyści i samorządowcy podczas Mszy św. w katedrze /fot. Joanna Kruczyńska/
W toruńskiej katedrze zainaugurowano działalność Diecezjalnego Duszpasterstwa Parlamentarzystów i Samorządowców
Msza św. z okazji rozpoczęcia funkcjonowania nowego duszpasterstwa w diecezji toruńskiej odbyła się 10 września o godz. 15. w katedrze Świętych Janów. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Wiesław Śmigiel.

Na początku spotkania głos zabrał ks. prał. Marek Rumiński, diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców, który wyraził wdzięczność wobec bp. Wiesława za to, że w roku obchodów 100-lecia niepodległości Polski powołał Diecezjalne Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców. Działalność tego duszpasterstwa ma na celu osiągnięcie harmonii w dążeniach będących wyrazem troski kapłanów o duchową sferę funkcjonowania człowieka oraz troski parlamentarzystów i samorządowców o sferę materialną.

W homilii bp Wiesław skupił się na ukazaniu historii króla Salomona znanego ze swej mądrości i roztropności. Podkreślił, że Salomon nie był władcą idealnym. Brakowało mu bowiem zdolności przyznania się do popełnienia błędu oraz odpokutowania swojej winy. Te cechy posiadał ojciec Salomona, wielki król Dawid, w którego cieniu żył Salomon. Poza tym Salomon wychowywał się w królewskim pałacu i mimo daru mądrości otrzymanego od Boga, nie był w stanie zrozumieć problemów zwykłych, prostych, biednych ludzi. – Do podejmowania decyzji potrzebne są mądrość i wrażliwość – mówił bp Wiesław. – Módlmy się o dary Ducha Świętego dla rządzących i polityków, by w swojej służbie zawsze potrafili rozpoznać, gdzie jest dobro a gdzie zło – nawoływał biskup.

Na zakończenie Mszy św. Ryszard Bober, przewodniczący sejmiku kujawsko – pomorskiego, w imieniu wszystkich zebranych na ręce bp. Wiesława i ks. prał. Marka złożył podziękowanie za spotkanie i powołanie duszpasterstwa.

Oprawę liturgiczną Eucharystii zapewnili samorządowcy, a muzyczną schola katedralna.

Po Mszy św. zebrani wysłuchali konferencji ks. dr. hab. Tomasza Dudkiewicza pt. „Zasada złotego środka w etyce życia społeczno-gospodarczego” oraz krótkiego koncertu organowego.

We wstępnych propozycjach, jakie dla uczestników przygotowuje Diecezjalne Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców jest doroczne spotkanie formacyjne, rekolekcje oraz pielgrzymka.

Tekst i zdjęcia: Joanna Kruczyńska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.