Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Abp Muszyński: Każdy człowiek jest naszym bratem

2018-10-14
fot. ks. Paweł Borowski
- Każdy człowiek jest naszym bratem, którego daje nam Bóg - powiedział abp Henryk Muszyński podczas Eucharystii sprawowanej w toruńskiej katedrze. Msza św. była zwieńczeniem odbywającego się w Toruniu 27. Kongresu Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. Podczas kongresu abp Henryk Muszyński otrzymał Nagrodę Dialogu.

W imieniu biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla zgromadzonych przywitał prepozyt Kapituły Katedralnej Toruńskiej ks. prał. Marek Rumiński. Podkreślił, że Polacy i Niemcy mają wspólne losy. Losy, które nie zawsze były łatwe, ale tym bardziej potrzebny jest nieustanny dialog. Tym orędownikiem dialogu i pojednania jest laureat tegorocznej Nagrody Dialogu abp Henryk Muszyński. – Mur, który upadł nie oznacza, że nie ma między nami murów, one są w naszych sercach, w naszych umysłach, dlatego jako przedstawiciele Kościoła musimy uczynić wszystko, by te mury burzyć – mówił ks. prał. Rumiński. 

W homilii abp Muszyński nawiązując do ewangelicznej historii bogatego młodzieńca, który z powodu swego bogactwa nie był gotowy, by pójść za Jezusem. – Człowiek ma jedno serce i jeśli kocha całym sercem, to niemożliwym jest, by całkowicie kochać Boga i kochać całkowicie bogactwo – mówił. Trzeba poznać swój prawdziwy skarb, inaczej tak jak ów młodzieniec będziemy chodzić zasmuceni. Chrystus staje przed nami, ukazuje nam drogę pewną do Domu Ojca i czeka na naszą odpowiedź. Bóg do niczego nas nie zmusza, lecz w całkowitej wolności proponuje najlepsze rozwiązania dla naszego życia.

- Każdy człowiek jest naszym bratem i to Bóg daje nam tego człowieka jako brata. To jest bogactwo większe niż bogactwo Salomona i wszystkie skarby tego świata – dodał ksiądz arcybiskup. Trzeba zawierzyć Bogu i pójść za Nim, bo u Niego wszystko jest możliwe. 

Nagroda Dialogu przyznawana jest osobom zasłużonym na płaszczyźnie dialogu między narodami od 2005 roku. Tegorocznym laureatem jest abp Henryk Muszyński. W piątkowej uroczystości wręczenia nagrody uczestniczyli biskup toruński Wiesław Śmigiel i biskup senior Andrzej Suski. Obecni byli także przedstawiciele władz: prezydent Torunia Michał Zaleski oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.