Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Admissio 2018

2018-10-21
Fot. Maciej Kozłowski/SAI
- Brak służby w Kościele sprawia, że wspólnota nie rozwija się, ale cierpi i obumiera – powiedział bp Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej podczas Mszy św. z obrzędem admissio. Obrzęd ten jest przedstawieniem kandydatów do święceń. Okres bezpośredniego przygotowania do święceń diakonatu rozpoczęło 8 alumnów toruńskiego seminarium.

Eucharystia w toruńskiej katedrze zgromadziła całą wspólnotę seminaryjną, rodziny alumnów V koku i kapłanów, którzy modlili się za kandydatów do kapłaństwa.

W homilii bp Suski powiedział, że istnieją różne miary wielkości człowieka. Chrystus wskazuje swoim uczniom najlepszą miarę wielkości. Tą miarą jest służba. – Życie Jezusa jest dla wszystkich niedoścignionym przykładem dobroci i służby – mówił ksiądz biskup. 

Człowiek został stworzony do wielkości, ma przemieniać nie tylko świat, ale nade wszystko samego siebie, ma przechodzić od natury do kultury. – Wszyscy jesteśmy powołani do wielkości. Jesteśmy wielcy przez fakt, że Bóg stworzył każdego z nas na swój obraz i podobieństwo. To jest dar i zadanie – powiedział. Sam Chrystus zwraca się do swoich uczniów, by byli doskonali jak Ojciec w niebie. – Chcesz być wielkim to służ, dawaj siebie innym wzorem Pana Jezusa – dodał.

Zaznaczył, że trzeba dziś słowu służba przywrócić blask, ewangeliczny blask. – Służyć to dawać siebie innym – mówił bp Suski. Bóg wspomagając nas w dążeniu do wielkości wskazuje właściwą drogę. Ksiądz Biskup dodał, że brak służby niszczy rodziny, relacje i wspólnoty. – Brak służby w rodzinie niszczy całe życie rodzinne; jeśli żona nie służy mężowi, a mąż żonie to małżeństwo się niestety rozpada; jeśli rodzice nie służą dzieciom to wychowują samotników, duchowe sieroty; bez służby w szkole nie ma wychowania; bez służby w zakładzie pracy dochodzi łatwo do upadłości firmy; bez służby w urzędach i ośrodkach władzy łatwo szerzy się prywata i korupcja; bez służby wobec ojczyzny i narodu zanika poczucie dobra wspólnego i rozpadają się więzi społeczne;  brak służby w Kościele sprawia, że wspólnota nie rozwija się, ale przeciwnie cierpi i obumiera – mówił.

Jako przykłady bezinteresownej służby wskazał Maryję i św. Jana Pawła II. – Służba bliźniemu jest wyrazem miłości do Boga – mówił. 

- Musicie pamiętać, że kapłaństwo, które otrzymacie jest kapłaństwem służebnym. Nie idzie się do kapłaństwa po to, by brylować w społeczeństwie, nie idzie się po przywileje. Do kapłaństwa idzie się po to, by służyć i to nie jakkolwiek, ale na wzór Chrystusa. On sam zostawia nam wzór  naśladowania – zakończył hierarcha.

Obrzęd odbył się po homilii w formie dialogu między biskupem a kandydatami do święceń. Zakończył się odmówieniem przez biskupa nad kandydatami modlitwy błogosławieństwa. Kandydaci na wezwanie po imieniu odpowiedzieli „Jestem”. Słowo to oraz postawa stojąca są wyrazem gotowości przyjęcia święceń.

Obrzęd admissio polega na włączeniu alumnów do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Obrzęd jest potwierdzeniem przez Kościół powołania i właściwego przygotowania kandydatów do święceń. Przełożeni seminaryjni muszę być przekonani, że kandydat do święceń podjął decyzję świadomą, wolną i dojrzałą.
xpb/Toruń/KAI

Alumni V roku, którzy przyjęli admissio:

•    Kabaczyński Dominik z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
•    Kwiatkowski Bartosz z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie
•    Lewandowski Paweł z parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej w Toruniu
•    Melzacki Jan z parafii pw. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim
•    Skiżyński Piotr z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i bł. Męczenników Działdowskich abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego
•    Sugalski Dawid z parafii pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim
•    Witkowski Przemysław z parafii pw. św. Walentego w Łążynie
•    Ziętarski Witold z parafii pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu

Zdjęcia: Maciej Kozłowski/SAI
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.