Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konferencja "Od laboratorium wiary do rabanu w Kościele"

2018-10-29
Katedra Teologii Moralnej i Duchowości WT UMK oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej zapraszają 21 listopada na konferencję akademicką dla młodzieży.

Jej celem jest wskazanie na dar wiary w młodym pokoleniu Kościoła i  stworzenie przestrzeni duchowo-moralnej do dyskusji oraz refleksji nad wiarą i nad powołaniem chrześcijańskim, aby wnioski posynodalne inspirowały młodych do życia Ewangelią radości.

Sympozjum jest skierowane do teologów, katechetów, wychowawców, nauczycieli oraz młodzieży.

Program wydarzenia przedstawia się następująco:

9.00 - Otwarcie konferencji przez dziekana WT, prof. dr hab. Dariusza Koteckiego

CZĘŚĆ I. LABORATORIUM:

   A) WIARY
9.10-9.35 - Młodość dojrzewaniem do wyboru na gruncie wiary – ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
9.35-10.00 - Okiełznać młodość – dr Przemysław Przybylski
10.00-10.25 - Dzielić się wiarą – ks. dr Dawid Wasilewski
10.25-11.00 - przerwa na ciastko oraz promocję Wydziału Teologicznego

   B) ŚWIADECTW
11.00-11.15 - małżeńsko-rodzicielskie (państwo A.D. Wantoch–Rekowscy)
11.15-11.30 - kapłańskie (ks. bp prof. KUL dr hab. Wiesław Śmigiel)
11.30-11.45 - zakonne (s. Nikodema Czernicka CST)
11.45-12.15 - panel dyskusyjny

CZĘŚĆ II. RABAN ŁĄCZY TALENTY I POKOLENIA
12.15-12.45 - Ewangelia radości - Tomasz Kamiński (muzyk)
12.45-13.15 - Siła w słabości - Jan Mela (podróżnik)
13.15 - zakończenie sympozjum i obiad

 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.