Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ad maiora natus sum - konferencja poświęcona św. Stanisławowi Kostce

2018-11-03
Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz ojcowie jezuici z Torunia zapraszają na konferencję naukową i wystawę o drodze do świętości św. Stanisława Kostki w 450. rocznicę jego śmierci.

Odbędzie się ona 13 listopada o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMK. Program przedstawia się następująco:

10.00-10.30 - otwarcie konferencji oraz przemówienia organizatorów
10.30-11.00 - prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski, "Sylwetka św. Stanisława Kostki na tle jego epoki
11.00-11.30 - dr hab. Adam Kucharski, "Pielgrzymi, preceptorzy i wokalsi. Życie codzienne jezuitów polskich w podróżach po Europie (1564 - 1773)"
11.30-12.00 - dr Michał Białkowski, "Jubileusze sprzed półwiecza. Uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki SJ w latach 1962-1968"

12.00-12.30 - otwarcie wystawy (I piętro Biblioteki Uniwersyteckiej) oraz przerwa kawowa

12.30-13.00 - dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, "Przejawy kultu św. Stanisława Kostki"
13.00-13.30 - o. dr Krzysztof Dorosz SJ, "O wizerunkach św. Stanisława Kostki SJ w polskiej tradycji hagiograficzno-literackiej"
13.30-14.00 - Wiktor Binnebessel, "Dlaczego nie Camino de Santiago? Opowieść o pielgrzymce inspirowanej wędrówką św. Stanisława Kostki SJ do Rzymu"
14.00-14.30 - podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.