Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ad maiora natus sum

2018-11-15
Fot. Monika Dejneko-Białkowska
W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 13 listopada obradowała konferencja naukowa: „Ad maiora natus sum. Droga do świętości Stanisława Kostki SJ (1550-1568)”.

Jej organizatorami byli Ojcowie Jezuici w Toruniu oraz JM Rektor UMK. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał o. Tomasz Ortmann SJ, Prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, natomiast słowo wstępne wygłosił dr Michał Białkowski, kierownik naukowy konferencji i koordynator całego przedsięwzięcia.
W części pierwszej zaprezentowane zostały referaty: prof. dr. hab. Kazimierza Maliszewskiego, o. dr. Krzysztofa Dorosza SJ i dr. Michała Białkowskiego. 

Konferencji towarzyszy, otwarta w przerwie po zakończeniu pierwszej części obrad, okolicznościowa wystawa. Ekspozycja składa się z dwóch części. W pierwszej ukazano artefakty – żywoty młodzieńca z Rostkowa oraz druki towarzyszące Stanisławowi Kostce w gimnazjum jezuickim w Wiedniu i w nowicjacie Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. Starodruki uzupełniły siedemnastowieczne widoki i plany miast, w których przebywał św. Stanisław Kostka SJ.
W drugiej części ukazano XIX- i XX-wieczne opracowania poświęcone młodemu jezuicie. Całość wystawy wypełniają bogato ilustrowane plansze, ukazujące biografię i sylwetkę duchową św. Stanisława Kostki SJ, jego indywidualną drogę do świętości i dynamiczny rozwój kultu.
Wystawę (umieszczoną na I piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej), można zwiedzać do 9 grudnia 2018 r. 

W drugiej części obrad konferencji głos zabrali: dr hab. Adam Kucharski, dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski oraz Wiktor Binnebesel. Ostatni z prelegentów opowiedział o wędrówce inspirowanej drogą św. Stanisława Kostki SJ do Rzymu. Nie była to jednak typowa relacja turystyczna, ale ważne świadectwo wciąż żywego kultu Świętego, który jest szczególnym orędownikiem młodych. 

Tekst i zdjęcia: Monika Dejneko-Białkowska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.