Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dzień skupienia Akcji katolickiej

2008-03-22
Akcja Katolicka diecezji toruńskiej przeżywa formacyjne dni skupienia. Dla rejonu grudziądzkiego dzień ten odbył się 23 lutego. Dzięki życzliwości ks. prał. Stanisława Andrika w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej zgromadzili się w kościele na Eucharystii pod przewodnictwem ks. inf. Tadeusza Nowickiego.

Mszę św. w intencji członków Akcji Katolickiej i ich rodzin sprawowali asystenci Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz diecezjalny asystent ks. dr Wiesław Łużyński i o. prof. Celestyn Paczkowski, franciszkanin. Prezes Akcji Katolickiej Hanna Janz i członek diecezjalnego zarządu przy parafii Świętego Krzyża powitała przybyłych, nawiązując do słów: Bądźmy uczniami Chrystusa. W homilii ks. inf. Tadeusz Nowicki mówił o roli świeckich w Kościele.

Następnie diecezjalny asystent Akcji Katolickiej ks. dr Wiesław Łużyński zaprosił na dalszą część dnia skupienia do grudziądzkiego Centrum Dialogu Społecznego w Bursie Szkolnej Caritas im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Tam uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów – „Wczesny Kościół w pogańskim kontekście społeczno-kulturowym”, który głosił o. prof. Celestyn Paczkowski oraz „Chrześcijanie wobec znaków gaśnięcia nadziei we współczesnej Europie”, który wygłosił ks. dr Wiesław Łużyński.

W dniu skupienia uczestniczyła, jak co roku, Lidia Gliwa, wiceprezes diecezjalnego zarządu Akcji Katolickiej, która przedstawiła najbliższe plany i terminy spotkań formacyjnych.

Najważniejsza jest modlitwa, która sprawia, że powiększa się grupa członków Akcji Katolickiej. Mamy być uczniami Chrystusa, naśladować Go i czynić dobro. Była także okazja do dyskusji oraz zakupu książek związanych z Akcją Katolicką.

Maria Szczęsna

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.