Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Chcę być kapłanem na wzór serca Chrystusowego

2008-03-29
fot. W Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu obchodzono rocznicę święceń kapłańskich bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego, patrona seminarium
W Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu 15 marca obchodzono odpust z okazji 71. rocznicy święceń kapłańskich patrona seminarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
Odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. prał. Jan Kujaczyński, emerytowany proboszcz chełmińskiej fary, w koncelebrze księży moderatorów, spowiedników oraz kierowników duchownych troszczących się o formację toruńskich seminarzystów.


Witając zebranych, ks. prał. Roman Sadowski, ojciec duchowny toruńskiego seminarium, wskazał, że tegoroczny odpust łączy się wyjątkowo z liturgiczną uroczystością św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Wspomniał także, że warto mieć w swoim życiu duchowego patrona, czyli tego, który zawsze będzie towarzyszył i umacniał na drodze kapłańskiego posługiwania. W sposób szczególny zachęcił do wdzięczności za dar powołania kapłańskiego.

Kazanie wygłosił ks. prał. Jan Kujaczyński. Kaznodzieja powiedział, że tajemnica i definicja Chrystusowego kapłaństwa zawiera się w słowach trzeciej modlitwy eucharystycznej. „Kapłan, posilany Ciałem i Krwią Chrystusa oraz napełniony Duchem Świętym, ma być darem dla Boga” – powiedział. Wyraźnie zaznaczył, że nie byle jakim darem, ale darem najlepszym, szlachetnym, wartościowym; darem na wzór Jezusa, Baranka Bożego, który oddaje siebie dla zbawienia innych; darem na wzór patrona seminarium bł. ks. S. Frelichowskiego, którego posługa kapłańska była pięknym darem złożonym Bogu. Kaznodzieja, przypominając znaczenie Wielkiego Postu, mówił, że jest on szczególnym czasem danym nam przez Pana Boga, czasem łaski, nawrócenia i zbawienia. Dlatego kapłan, aby być dobrym darem dla Boga – powiedział Ksiądz Prałat – musi nieustannie czerpać moc płynącą z sakramentu pokuty oraz wytężonej modlitwy. Podzielił się także radością swojego kapłańskiego życia. Życzył kapłanom i klerykom, aby słowa patrona seminarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego: „Chcę być kapłanem według serca Chrystusowego” były również dewizą ich życia.

Po Komunii św. odśpiewano uroczyste „Te Deum”. Na zakończenie została odmówiona modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz o jego kanonizację. Następnie oddano cześć relikwiom.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w seminaryjnym refektarzu. Dziekan alumnów Marcin Furman złożył życzenia i podziękował kapłanom, szczególnie ks. prał. Janowi Kujaczyńskiemu, za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszenie kazania.

Diakon Adam Czerwiński

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.