Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Forum misyjne

2008-03-29
fot. Uczniowie przygotowują się do korowodu / Magdalena Zawacka
15 marca w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku w ramach rekolekcji odbyło się forum misyjne. Organizacją zajęły się nauczycielki Elżbieta Wawrzonkowska i Magdalena Zawacka.

Na zaproszenie organizatorów i dyrekcji szkoły przybył ks. dr Grzegorz Tworzewski, który kilka lat spędził na misjach w Kenii i Tanzanii. Opowiadał m.in. o życiu w Afryce, świętowaniu uroczystości religijnych, pracy w szpitalu i pomocy materialnej dla dzieci z terenów misyjnych. Uczniowie kl. II c przeszli kolorowym korowodem. Następnie dzieci (przygotowane przez Magdalenę Zawacką, Ewę Rogozińską i Elżbietę Wawrzonkowską) przedstawiły pantomimę na podstawie bajek „Skąd się wziął ryż”, „Jak drugiego wystrychnąć na dudka” oraz „Przyjaciele”.

Podziękowania należą się Ewie Łozińskiej, Małgorzacie Liedtke oraz Ewie Rogozińskiej za pomoc w przygotowaniu forum.

Magdalena Zawacka

 

Wystarczyła jedna Samarytanka…

9 marca w parafii św. Antoniego w Toruniu odbył się dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Przybyło nań ok. 150 osób reprezentujących wspólnoty młodzieżowe i Domowy Kościół.

Temat spotkania, wynikający z hasła roku „Idźcie i głoście”, kierował uwagę uczestników na ewangelizację bliższego i dalszego otoczenia.

Założyciel Ruchu Światło-Życie, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, w jednej z konferencji zwrócił niegdyś uwagę na wezwanie, z którym Chrystus zwrócił się do Apostołów przed Wniebowstąpieniem: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). – W tej wypowiedzi – kontynuował ks. Blachnicki – Chrystus ukazał nam pewne kręgi odpowiedzialności ewangelizacyjnej. Najpierw mamy być świadkami w Jerozolimie. Każdy z nas ma taką swoją Jerozolimę. Będzie to własny dom, biuro, fabryka, dom akademicki. Potem trzeba szukać dróg, żeby dotrzeć do Judei, czyli do okolic, do swojego miasta, powiatu, województwa, a potem na cały świat. Każdy katolik, każdy chrześcijanin, musi ogarniać cały świat przynajmniej w swojej modlitwie, przynajmniej przez swoje pragnienie. Wielu się będzie później angażowało w dzieła apostolskie, ewangelizacyjne w skali ogólnokościelnej, ogólnochrześcijańskiej.

Przejść przez Samarię

Dzień wspólnoty zwrócił uwagę na rozmowę Jezusa z Samarytanką zapisaną przez św. Jana. Jezus poprosił kobietę o wodę i to zwyczajne wydarzenie stało się początkiem niezwykłego dialogu. Jezus, prosząc o przysługę, uświadomił kobiecie jej wartość; następnie objawił jej prawdę o niej samej, o jej grzesznym życiu, w końcu zaś – wyjawił, że jest Mesjaszem. Samarytanka Mu uwierzyła, a wróciwszy do miasta, tak przekonywująco opowiedziała o Jezusie, że zachęciła swych ziomków, by sami poszli do Niego i przekonali się, kim On jest. Samarytanie przybyli więc do Jezusa, uwierzyli i mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata” (J 4, 42).Wystarczyła jedna Samarytanka, aby nawrócić Samarię…

– Obok Samarytan przechodzimy codziennie. Są to wszyscy ci, z którymi żyjemy w naszych domach, wspólnie się uczymy, pracujemy. Jak to jest: Czy naprawdę spotykamy się z nimi, czy omijamy ich? Czy moje codzienne obowiązki pomagają mi w usłyszeniu Jezusa? Czy potrafię pokazać innym obecność Boga w codzienności? Takie pytania zadał zebranym ks. Sławomir Skonieczka, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Uczestnicy rozważali te pytania, trwając na modlitwie indywidualnej przed Najświętszym Sakramentem.

ProChrist – dla Chrystusa

Kolejny punkt spotkania, godzina odpowiedzialności, był poświęcony wieczorom „ProChrist”, które odbędą się w dniach 6-13 kwietnia. Wiesława Wróblewska z Centralnej Diakonii Ewangelizacji przedstawiła założenia i program tej inicjatywy, zachęcając członków ruchu do włączenia się – na miarę możliwości – w ich organizację. Przypomnijmy, „ProChrist” to nazwa ośmiu wieczorów ewangelizacyjnych, które odbędą się w wielu krajach europejskich, a w Polsce w ponad 70 miejscowościach, w tym w Toruniu (w auli Wydziału Teologicznego UMK przy ul. Gagarina 37). Jest to inicjatywa ekumeniczna. W Polsce przy jej realizacji współdziałają Kościoły protestanckie i Kościół katolicki. Wspólnym codziennym punktem programu będzie przekaz satelitarny z centrum, które w tym roku mieści się w Katowicach. W tamtejszym „Spodku” katechezy będzie głosił Ulrich Parzany, ewangelicki teolog i pastor. Po katechezach będzie czas na świadectwa, rozmowy, modlitwę.

Na wieczory „ProChrist” można przyprowadzić krewnych, bliskich, przyjaciół, sąsiadów, kolegów z pracy. To jest zadanie dla członków Ruchu Światło-Życie, który jest współorganizatorem toruńskich wieczorów.
Głównym punktem programu toruńskiego dnia wspólnoty była Eucharystia, której przewodniczył ks. Andrzej Jakielski, moderator diecezjalny Domowego Kościoła. Podczas Mszy św. kilkadziesiąt osób, głównie małżonków, stojąc przed relikwiami św. Joanny Beretty Molli, złożyło przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego.

Tomasz Strużanowski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.