Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Potrzeba tkliwości serca

2008-03-30
fot. Znak krzyża kreślony na czole i dłoniach osób chorych dodaje sił / Joanna Kruczyńska
Diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego miały miejsce w kościele pw. Chrystusa Króla w Toruniu. 11 lutego sprawowano Mszę św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prał Stanisław Majewski – kustosz diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Eucharystię koncelebrowali kapelani: ks. Andrzej Ziegert, ks. Stanisław Herman, ks. Zdzisław Baranowski, ks. Andrzej Kusiński oraz ks. kan. Jan Ropel – diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i ks. kan. Józef Witkowski – proboszcz miejsca.


W homilii ks. prał. Stanisław Majewski nawiązał do przypadającego również 11 lutego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. To miejsce święte, gdyż tam objawiła się Maryja, a także uświęcone cierpieniem oraz posługą miłości działających tam wolontariuszy. Porównaniem do teatru greckiego Ksiądz Prałat podkreślił, że wiernych gromadzących w Lourdes, oraz w każdym kościele świata, łączy jedność czasu, miejsca i akcji. Owo wspólne miejsce to miejsce przy Chrystusie. W Toruniu tym bardziej wymowne, ponieważ w centrum kościoła pw. Chrystusa Króla znajduje się krzyż.

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40) – mówi Jezus. Kaznodzieja zauważył, że współcześnie do problemu egzystencjalnego urasta każda kolejna zmarszczka, co nie przeszkadza przeliczać w budżecie funduszy przeznaczanych dla chorych. Brane są pod uwagę tzw. ciekawe przypadki, a człowiek chory, posunięty w latach, z doświadczeniem trudów całego życia, najchętniej byłby schowany za parawan nieistnienia.

Tegoroczny Dzień Chorego przypadł w Wielkim Poście. W symboliczny sposób krzyże osób cierpiących złączyły się z krzyżem Jezusa. „Jesteście potrzebni światu jako wyrzut sumienia, by człowiek zrozumiał, że powinien pochylić się nad cierpieniem jak ewangeliczny Samarytanin. Potrzeba tkliwości serca dla służby zdrowia, kapłanów kapelanów oraz chorych, by w cierpieniu nie widzieć tylko absurdu” – stwierdził Ksiądz Prałat. Urzeczywistnieniem posługi samarytańskiej są powstające w diecezji hospicja w Działdowie oraz w Toruniu przy diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

W dalszej części homilii ks. prał. Stanisław Majewski przypomniał, że człowiek przykuty do łóżka, nie wychodząc z domu, staje się apostołem. Jego życie to apostolstwo cierpienia. Pamiętać należy, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak się zachowa, czy starczy sił, gdy dotknie go cierpienie. Jednak Jan Paweł II powiedział: „W każdym przypadku choroba i cierpienia są ciężką próbą. Ale świat bez ludzi chorych – choć zabrzmi to paradoksalnie – byłby światem uboższym, uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboższym o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej, miłości” – tej miłości, bez której nie byłoby zbawienia i zmartwychwstania.

Nieodzownym elementem obchodów Dnia Chorego jest udzielenie sakramentu chorych. Niegdyś było to tzw. ostatnie namaszczenie, sakrament udzielany umierającym. Obecnie znak krzyża świętego kreślony ręką księdza na czole i dłoniach ma uświadamiać obecność Boga i dodawać sił.

Zakończeniem Światowego Dnia Chorego było wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Ks. prał. Stanisław Majewski udzielił również błogosławieństwa na sposób lourdzki. Po Eucharystii przedstawiono również świadectwo cudownego powrotu do zdrowia.

Joanna Kruczyńska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.