Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kapłan jedności i dialogu - jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. inf. Tadeusza Nowickiego

2019-01-20
Fot. Aleksandra Wojdyło
18 stycznia 1959 roku w katedrze pelplińskiej święcenia kapłańskie z rąk bp. Józefa Kowalskiego przyjął dk. Tadeusz Nowicki. Po 60 latach w bazylice grudziądzkiej pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla oraz w obecności biskupa seniora Andrzeja Suskiego, biskupa pomocniczego Józefa Szamockiego, kapłanów grudziądzkich parafii, członków kapituły grudziądzkiej oraz kursowych kolegów, a jednocześnie diamentowych jubilatów, ks. prał. Bolesława Lichnerowicza i ks. kan. Franciszka Kamrowskiego sprawowana była uroczysta Msza św. dziękczynna za diamentowy jubileusz ks. inf. Tadeusza. Uczestniczyła w niej także rodzina Jubilata, przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele, parafianie, grudziądzanie, dla których osoba Księdza Infułata stała się przez ponad 40 lat bardzo bliska.

Obrzęd błogosławieństwa jubileuszowego wianka, ucałowanie krzyża świętego, wyśpiewanie hymnu do Ducha Świętego oraz biskupie błogosławieństwo rozpoczęły uroczystość. Słowa powitania  wraz z zaproszeniem do wspólnej modlitwy skierował proboszcz miejsca ks. kan. Dariusz Kunicki.

W homilii bp. Wiesław Śmigiel nawiązując do treści ewangelicznych związanych z cudem w Kanie galilejskiej podkreślił, że warunkiem dobrego wykonania jest wysłuchanie. "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie", ponieważ ufać i wierzyć, to znaczy być blisko Jezusa i Jego doświadczać. - Chrystus, potrzebując współpracowników w głoszeniu prawdy, powołuje prezbiterów do budowania mostów – mówił dając za doskonały przykład Jubilata. - Ksiądz Tadeusz ma niezbędny dar jednoczenia ludzi poprzez kulturę osobistą, umiejętność dialogu, bliskość  Jezusa, ukochanie kapłaństwa – podkreślał bp. Wiesław.

W dalszej części przypomniał drogę kapłańską Księdza Infułata od posługi wikariuszowskiej w  parafiach  pw. Wniebowzięcia NMP i Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu, św. Wojciecha w Działdowie,  św. Jakuba w Toruniu, do funkcji administratora parafii w Papowie Toruńskim i  proboszcza  grudziądzkiej fary.  Wymienił także liczne funkcje pełnione w strukturach diecezjalnych. Dziękując za wierną służbę Chrystusowi i Kościołowi podkreślił, że poprzez swoją postawę jednoczenia i posługę budowania oddał swoje talenty i charyzmaty diecezji najpierw chełmińskiej, a później  toruńskiej. Ksiądz Biskup życzył Jubilatowi wielu łask Bożych i zdrowia na kolejne lata kapłańskie.

Życzenia jubileuszowe złożył także biskup senior Andrzej Suski podkreślając wielkie zaangażowanie w rozwój Kościoła diecezjalnego i lokalnego. Kapłani dekanatów grudziądzkich oraz kolegiaty grudziądzkiej podziękowali za odnowienie kultu Matki Bożej Łaskawej, patronki Grudziądza.

Jako Honorowemu Obywatelowi Miasta Grudziądza życzenia złożył także wiceprezydent miasta. Z kolei przedstawiciele rady parafialnej zwracali uwagę na wieloletnią dbałość o świątynię i wspólnoty parafialne. Członkowie Towarzystwa im. Brata Alberta zwrócili się z wdzięcznością za inicjatywę i współzałożenie instytucji tak bardzo potrzebnej na tym terenie.

Po Mszy św. parafianie, przyjaciele i  mieszkańcy miasta otoczyli ks. inf. Tadeusza Nowickiego wiankiem życzeń, serdeczności i podziękowań. 

Tekst i fot. Aleksandra Wojdyło
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.