Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wypoczynek z Bogiem

2008-04-10
fot. W czasie ferii zimowych dzieci wypoczywają w Pawlikowicach / Archiwum redakcji
Od 28 stycznia do 1 lutego ponad 40 dzieci z Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu przebywało na zimowisku w Pawlikowicach. W michalickim Domu Dziecka, którego dyrektorem jest ks. Bogdan Węgrzyn, gościliśmy 6 dni. W ciągu tych dni doznaliśmy życzliwości gospodarzy placówki „Moja Rodzina” i domu zakonnego.

Dzieci nawiedziły świątynie w Krakowie i Wieliczce, były w Muzeum Lotnictwa, gdzie oglądały samoloty od początku ich powstawania, maszyny z okresu II wojny światowej i współ czesne dzieła konstruktorów. Widziały np. samolot RWD, na którym pilot Stanisław Skarżyński przeleciał Atlantyk, bombowce z II wojny światowej, samoloty sanitarne i wojskowe. W muzeum papieru podziwiały druki z XV wieku, maszyny drukarskie, a także urządzenia służące do produkcji papieru. Zwiedziły również Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Celem wypoczynku były także urozmaicone rozrywki sportowe. W myśl powiedzenia „w zdrowym ciele zdrowy duch”, dzieci jeździły konno, grały w kręgle i unihokeja, były w Aquaparku w Krakowie, jeździły na łyżwach, chodziły na długie spacery. Pamiętając, że rozwój fizyczny jest jednym z elementów wychowawczych pedagogiki ks. Bronisława Markiewicza.

Dzieci zwiedziły kopalnię soli w Wieliczce, gdzie zobaczyły kaplicę św. Kingi, solny pomnik Jana Pawła II i drogę wykonaną specjalnie na jego wizytę. Podziwiały solne kaplice (jest ich kilkadziesiąt), które zachwycają swoim pięknem.
Uczestnicy wypoczynku byli w trójwymiarowym kinie Imax. Okazało się, że dobrze zrobiony film naukowy interesuje młodzież. Może nawet wywołać refleksję nad wspaniałością świata stworzonego przez Boga, a także sprzyjać zadumie nad naszą rolą w świecie, a przede wszystkim wolą Najwyższego.

Zajęcia odbywały się także na miejscu. Dzieci bawiły się w dyskotece, brały udział w quizach i konkursach, same przygotowywały programy.

Myślę, że każdy wyniósł wiele pozytywnych wartości, a także – na miarę swoich możliwości – był współtwórcą programu kolonijnego. Dzieci nauczyły się, jak w ciekawy sposób wypoczywać z Bogiem i spędzać wolny czas. O to przecież chodziło organizatorom zimowiska i wychowawcom.

Ks. Krzysztof Winiarski
dyrektor Oratorium
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.