Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Świadectwo wiary

2008-04-23
fot. Podczas nabożeństwa krzyż nieśli przedstawiciele różnych stanów
Tradycyjnie już w piątek przed Niedzielą Palmową odbyła się w Grudziądzu Droga Krzyżowa ulicami miasta. W tym roku nabożeństwo rozpoczęto w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu na osiedlu Lotnisko, a zakończono w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Moniuszki.
Świątynię na Lotnisku wypełnili licznie zgromadzeni wierni. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczął ks. Piotr Figurski, wikariusz. Następnie krzyż przejęli parafianie. Wyruszyli na ulice miasta, aby zamanifestować wiarę w Chrystusa.


Rozważania przy kolejnych stacjach czytali reprezentanci poszczególnych parafii. Krzyż nieśli przedstawiciele parafii, wojska i innych stanów oraz kapłani. W nastroju powagi i skupienia wierni uczestniczący w Drodze Krzyżowej towarzyszyli Jezusowi w czasie Jego drogi na Golgotę.

Drogę Krzyżową ulicami miasta zakończyła uroczysta Msza św. w koś ciele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Tadeusz Nowicki.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej było świadectwem żywej wiary i miłości do Jezusa Chrystusa oraz Jego Matki. Ogromny krzyż górował nad głowami uczestników, przypominając, że na krzyżu umarł Jezus dla naszego zbawienia.

Maria Szczęsna

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.