Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Błogosławiony, znaczy szczęśliwy

2008-05-14
fot. Członkowie Akcji Katolickiej oraz schola z Księdzem Proboszczem / Aleksandra Wojdyło
W 3. rocznicę śmierci parafianie z Sarnowa pamiętali o Janie Pawle II. Uczniowie z zespołu szkół w Robakowie i Wałdowie przypominali w szkołach postać Wielkiego Polaka. Wieczorną Mszę św. w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II odprawił proboszcz ks. Zbigniew Gański.
W kazaniu mówił o nauce Papieża Polaka. „W 1999 r. Jan Paweł II przybył do Polski – jak sam mówił – «z potrzeby serca, aby przynieść błogosławieństwo od Boga», uczył nas, Polaków, jak być błogosławionymi. Błogosławiony, znaczy szczęśliwy” – powiedział Ksiądz Proboszcz. „Ojciec Święty, przebywając w domu Ojca, jest szczęśliwy, ale może bardziej byłby szczęśliwy, gdyby jego nauka była chętniej przyjmowana przez rodaków i przynosiła owoce” – podkreślił.


Członkowie Akcji Katolickiej oraz schola parafialna zaprezentowali program słowno-muzyczny „Błogosławieństwa Jana Pawła II dla Polski”. Przypomniano w nim fragmenty homilii wygłoszonych podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. w: Pelplinie, Elblągu, Licheniu, Bydgoszczy, Toruniu, Ełku, Sandomierzu i Warszawie. Najmłodsze pokolenie śpiewem modliło się o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego, a w pieśni „Dziękczynienie za Jana Pawła” prosiło o wstawiennictwo Matkę Bożą. O godz. 21.37 rozdzwoniły się dzwony, a w oknach domów zapłonęły świece.

Aleksandra Wojdyło

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.