Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych jest naszym obowiązkiem

2019-03-03
Fot. Maciej Kozłowski/SAI
- Żołnierze Niezłomni padli ofiarą nie tylko wojny, ale także złego słowa - powiedział bp Wiesław Śmigiel w toruńskiej katedrze podczas Mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Niedzielna Msza św. wpisywała się w toruńskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego obchody rozpoczęły się w piątek 1 marca przy pomniku poświęconym niezłomnym bohaterom walki o wolność naszej ojczyzny.


We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, siostry zakonne, klerycy toruńskiego seminarium i wierni świeccy. 

W homilii bp Śmigiel nawiązał do słów Ewangelii, które przestrzegają nas przed niesprawiedliwymi sądami. – Ewangelia przypomina nam, że kiedy chcemy oceniać drugiego człowieka musimy być bardzo ostrożni. Istnieje granica, której nam w sądzeniu przekraczać nie wolno, gdyż byłaby to uzurpacja prawa, które przysługuje samemu Bogu – mówił. Biskup toruński zaznaczył, że człowiek, który zabiera się do sądzenia innych powinien przecedzić ten sąd przez cztery sita: prawdy, dobra, miłości i konieczności. 

- Żołnierze Niezłomni padli ofiarą nie tylko wojny, ale także złego słowa – mówił bp Śmigiel nawiązując do komunistycznej propagandy, która próbowała z bohaterów uczynić bandytów. – Polska niepodległa i szczęśliwa to było pragnienie tych, których określamy mianem Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych – dodał. Przypomniał słowa jednego z nich ppłk. Łukasza Cieplińskiego, który w swoim pożegnalnym grypsie do żony napisał: „Odbiorą mi tylko życie, a to nie jest najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą; jako Polak za Polskę niepodległą i Polskę szczęśliwą; a jako człowiek zostanę zamordowany za prawdę i sprawiedliwość.” – Takie słowa może napisać tylko bohater, człowiek bardzo odważny – podkreślił ksiądz biskup. 
 


Żołnierze Niezłomni podjęli nierówną walkę z sowieckim reżimem wierząc, że dzięki wsparciu z nieba odniosą zwycięstwo. – Żołnierze Niezłomni byli niczym biblijny Dawid, który staje przed ogromnym Goliatem, ale liczyli na cud – dodał. Dziękując za ich oddanie, wierność i gotowość do poświęcenia życia bp Śmigiel wezwał zgromadzonych do modlitwy za tych, którzy stracili swe życie, byśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce. 

Toruńskie obchody rozpoczęły się w piątek 1 marca przy pomniku Żołnierzy Wyklętych, gdzie w patriotycznej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz, duchowieństwa, wojska i służb mundurowych. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono wieńce.
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Maciej Kozłowski/SAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.