Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pamięć o Nim jest żywa, jeśli

2008-05-14
fot. Marta Burzyńska / Ze zbiorów rodzinnych
Po śmierci Ojca Świętego Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich wydał oświadczenie, w którym czytamy m.in.: „Dla nas, polskich Żydów, jest źródłem szczególnej satysfakcji, że Jan Paweł II pochodzi z naszego kraju, że od młodości miał przyjacielskie kontakty z Żydami. Pozostanie dla nas znakiem nadziei. Oby pamięć o nim była błogosławieństwem dla wszystkich!”.
Pamięć o Papieżu jest błogosławieństwem, ale jedynie wtedy, gdy ma przełożenie na codzienne życie. Potrzebne są bowiem żywe pomniki, będące wypełnianiem nauczania Jana Pawła II. To on, pierwszy w dziejach papież, odwiedził synagogę. Zwracając się do Żydów, powiedział wtedy: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi”. Dla Ojca Świętego nie był ważny kolor skóry, wyznawana religia, status społeczny, on był ojcem i pochylał się nad każdym człowiekiem, bo widział w nim Boga.

Mieszkańcy Lidzbarka, wypełniając duchowy testament Jana Pawła II zawarty w jego nauczaniu, 6 kwietnia wzięli udział w koncercie charytatywnym na rzecz 6-letniej Marty Burzyńskiej. W 7. miesiącu życia zachorowała na posocznicę, wskutek czego przeszczepiono jej ponad 50% skóry i amputowano nóżki. Dzisiaj Marta nosi dwie protezy, które co jakiś czas muszą być wymieniane, a każdorazowa wymiana to niemały wydatek, ok. 30 tys. zł.
Koncert Piosenki Żydowskiej pt. „Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga”, poświęcony 3. rocznicy śmierci Jana Pawła II, został przygotowany przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku na czele z dyrektor Jadwigą Majochą, we współpracy z ks. Michałem Dąbkowskim, wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W koncercie wystąpiły: Anna Przybylska, Agata Grześkiewicz, Anita Kwiatkowska, Anna Wasielewska i Daniela Ratowska, które śpiewały piosenki żydowskie, przeplatane fragmentami poezji żydowskiej i midraszami. Oprawę muzyczną przygotował zespół OUTSIDE w składzie: Paweł Cieślak – instrumenty klawiszowe, Marta Sękowska – skrzypce, Piotr Cieślak – gitara elektryczna, Marcin Stępczyński – gitara elektryczna, Zbigniew Gosik – gitara basowa, Marcin Rogożyński – perkusja, Jarosław Dąbrowski – instrumenty perkusyjne. Koncert prowadzili Daniela Ratowska, Maciej Kwiatkowski i ks. Michał Dąbkowski.
Przyjaciółmi Marty okazali się być m.in. słuchacze Koncertu Piosenki Żydowskiej, którzy, kupując bilety cegiełki, pomogli w leczeniu i rehabilitacji.

Ks. Krzysztof Górski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.