Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rekolekcje z o. Pio

2008-05-14
fot. O. Bolesław Konopka i ks. kan. Grzegorz Grabowski z relikwiami św. Ojca Pio / Aleksandra Wojdyło
Szóstą w naszej diecezji Grupę Modlitwy św. Ojca Pio założył o. Bolesław Konopka OFM Cap. Po parafiach w Grodzicznie, Sarnowie, Górnych Wymiarach, Grudziądzu- Mniszku, Pieńkach Królewskich kolejną jest parafia w Wabczu.
Powstanie grup jest zawsze poprzedzone kilkudniowymi rekolekcjami. Ojciec Bolesław przedstawia istotę, cele i zasady funkcjonowania takiej grupy, przybliża św. Ojca Pio, jego charyzmat oraz działanie na rzecz ożywienia życia modlitewnego.


Zachęcony przez innych proboszczów, ks. kan. Grzegorz Grabowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Wabczu, zaprosił Ojca Bolesława do głoszenia rekolekcji i założenia grupy. Spotkanie z św. Ojcem Pio oraz gromadzenie się parafian wokół relikwii Świętego Stygmatyka zachęciło wiele osób, w tym również całe rodziny, do zadeklarowania uczestnictwa w grupie.

Podczas Mszy św. rozpoczynającej rekolekcje w Wabczu Ojciec Bolesław przekazywał relikwie Świętego Kapucyna na ręce Księdza Proboszcza. Zadaniem każdego proboszcza jest strzeżenie tych relikwii oraz szerzenie nauki św. Ojca Pio. Następnie, na prośbę księży proboszczów, bp Andrzej Suski wyraża zgodę na działanie takiej grupy na terenie diecezji toruńskiej. Moderatorem każdej grupy jest proboszcz w danej parafii, natomiast członkowie wybierają spośród siebie animatora lub kilku animatorów.

„Cieszę się, że moi parafianie jako członkowie Grupy Modlitewnej będą zagłębiać się w życie oraz duchowość Świętego Patrona i dzięki temu będą starać się wprowadzać jego wskazówki w swoje codzienne życie” – powiedział ks. kan. Grzegorz Grabowski.

Aleksandra Wojdyło

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.