Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Poświęcenie Domu Kapłańskiego FRATERNITAS

2019-03-25
Fot. ks. Paweł Borowski
25 marca odbyła się uroczystość poświęcenia Domu Kapłańskiego "Fraternitas".

Uroczystego aktu poświęcenia Domu Kapłańskiego "Fraternitas", w którym mieszkać będą kapłani: seniorzy, chorzy oraz posługujący w instytucjach diecezjalnych, dokonał abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

W uroczystości udział wzięli: biskup toruński Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy Józef Szamocki, biskup senior Andrzej Suski, przedstawiciele władz lokalnych, wykonawcy oraz kapłani z diecezji toruńskiej. 

Dom Kapłański mieści się przy ul. Słowackiego 45/47/49. Budynek pochodzi z 1909 r. Działał w nim kiedyś szpital i lecznica, w czasie PRL znajdowała się w nim komenda Milicji Obywatelskiej, a później bursa szkół średnich.

W 2003 r. miasto zawarło porozumienie z Kurią Diecezjalną Toruńską na mocy, którego nieruchomość została przekazana Kościołowi w zamian za tereny parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Toruniu, na których powstała ul. Ligi Polskiej.

Dom Kapłański „Fraternitas” został erygowany 25 marca 2017 r. dekretem ówczesnego biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Natomiast 14 września 2018 r. dekretem bpa Wiesława Śmigla powstała w nim kaplica pw. Dobrego Pasterza.

W domu znajduje się 21 mieszkań. Obecnie mieszka w nim dziewięciu kapłanów diecezji toruńskiej.
xpb

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.