Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

27. rocznica ustanowienia diecezji toruńskiej

2019-03-25
- Diecezja to przede wszystkim ludzie - powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. w 27. rocznicę ustanowienia diecezji toruńskiej. Eucharystii w toruńskiej katedrze przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2019 r. diecezja toruńska obchodziła 27-lecie swojego istnienia. Diecezja toruńska została utworzona przez papieża św. Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się uroczystością poświęcenia Domu Kapłańskiego FRATERNITAS, w którym mieszkać będą kapłani: seniorzy, chorzy oraz posługujacy w instytucjach diecezjalnych. W ten sposób dom będzie łączył różne pokolenia kapłanów stając się w ten sposób domem braterskim, wzajemnej pomocy i ubogacania się doświadczeniem. Poświęcenia dokonał abp Salvatore Pennacchio, który ufundował figurę św. Jana Pawła II. Figura została umieszczona w kaplicy Domu Kapłańskiego.
 
Dziękczynnej Eucharystii w katedrze toruńskiej przewodniczył oraz homilię wygłosił abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Udział w niej wzięli również bp Wiesław Śmigiel, biskup diecezjalny, bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy, bp Andrzej Suski, biskup senior, księża, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, osoby konsekrowane oraz licznie zebrani wierni świeccy.

Bp Wiesław Śmigiel w słowie wstępnym powiedział, że „diecezja to nie tylko instytucja i wspólnoty, ale to przede wszystkim ludzie”. Podziękował pierwszemu pasterzowi diecezji bp. Andrzejowi Suskiemu.  – Kościół jest silny mocą Jezusa Chrystusa, ale też zaangażowaniem i świadectwem dobrych, czyli świętych chrześcijan – dodał.

 Abp Salvatore Pennacchio podkreślił, że Bóg podczas Zwiastowania obdarzył Maryję trzema darami: wypełnieniem łaską, zapewnieniem o obecności Boga przy Niej i zstąpieniem Ducha Świętego. – Pierwszym darem Ducha Świętego dla Maryi jest łaska. W Biblii łaska oznacza miłość i życzliwość ze strony Boga. Maryja wyjątkowo dostąpiła tej łaski. Drugi dar to otrzymany od Bożego Ducha to „Pan z Tobą” (por. Łk 1,28). W Piśmie Świętym dar ten otrzymali patriarchowie, prorocy, ale w sposób szczególny stał się on udziałem Maryi. Nikt tak nie wszedł w bliskość duchową i fizyczną, nikt tak nie trwał w zjednoczeniu z Bogiem, jak Maryja. Trzeci dar, który otrzymała to moc Ducha Świętego. Duch Święty w znaczeniu biblijnym jest mocą Boga, który jest wszechmogący – powiedział abp Pennacchio. Dzięki temu Maryja staje się dla nas pośredniczką do Ducha Świętego. – Podobne dary jak Maryja otrzymał Kościół toruński – dodał.

Przypomniał ważne osoby związane z diecezją m. in. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego św. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze podczas pielgrzymki do Torunia, oraz kandydatów na ołtarze: m. Magdalenę Mortęską i bp Adolfa Szelążka.

Z okazji obchodzonego w Kościele Dnia Świętości Życia w dalszej części liturgii miało miejsce uroczyste przystąpienie wiernych oraz duchownych do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Do modlitewnej pomocy dzieciom poczętym przystąpiło ok. 100 osób.

Na zakończenie swoje podziękowanie wobec biskupów oraz wszystkich zebranych wyrazili prezydent Torunia Michał Zaleski oraz przedstawiciele rodzin.

ej/Toruń/KAI
zdjęcia: Ewa Jankowska/Wojciech Fałkowski
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.