Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pamiętają o Papieżu Polaku

2008-05-19
W parafii pw. Chrystusa Króla w Toruniu drugiego dnia każdego miesiąca odbywają się modlitewne spotkania w intencji rychłej beatyfikacji Papieża Polaka. Gdy odchodził z tego świata, młodzież z działającego przy tej parafii KSM-u, wraz ze swoim ówczesnym opiekunem ks. Antonim Kwiatkowskim (obecnie funkcję tę pełni ks. Wiktor Ostrowski), zainicjowała modlitwę w intencji Ojca Świętego.

Nieprzerwanie odkąd odszedł do domu Pana, wierni gromadzą się co miesiąc, by prosić Boga o wyniesienie sługi Bożego Jana Pawła II do chwały świętych. Chcą również czynić zadość obietnicom, które składali, gdy Papież żegnał się z tym życiem, że będą słuchać jego głosu i wprowadzać w życie jego słowa.

2 kwietnia kościół parafialny wypełnił się po brzegi. Spotkanie rozpoczęło się, jak co miesiąc, o godz. 20.30. Wchodzących do kościoła wzruszała dekoracja: wielki obraz Karola Wojtyły, przed nim świece, ogromne serce ułożone z czerwonych kwiatów i płonące znicze.

Młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zaprosili przybyłych do zadumy nad fragmentami poematu Jana Pawła II pt. „Tryptyk Rzymski”. Odtwarzano również utwory różnych wykonawców, którzy nagrali je, wyrażając swoją miłość, a także żal po śmierci Papieża. Piosenki te należą do różnych gatunków muzycznych, np. hip-hop, folk, poezja śpiewana.

Następnie młodzież poprowadziła dziesiątkę Różańca w odpowiedzi na papieski apel, by modlić się za niego za życia i po śmierci. Zebrani odmówili również modlitwę o beatyfikację Jana Pawła II. Minęła godz. 21, więc nie mogło zabraknąć śpiewu Apelu Jasnogórskiego. Na zakończenie proboszcz ks. dr Józef Witkowski wyraził wdzięczność, że młodzież jest wierna Papieżowi oraz potrafi tak pięknie i godnie reprezentować Pokolenie JPII. Udzielił błogosławieństwa, a także odśpiewał wraz z wiernymi ulubioną pieśń Ojca Świętego „Barkę”. Gdy wybiła 21.37, godzina, w której umarł Wielki Polak, było słychać bicie dzwonów z okolicznych kościołów. Był to czas na osobistą modlitwę. Na flecie poprzecznym młoda parafianka Olga Skwira wykonała „Ave Maria”.

Wszystkich pragnących zgłębiać papieską naukę i od nowa odczytywać słowa Jana Pawła II, które do nas kierował, zapraszamy co miesiąc na Apel Jasnogórski o godz. 20.30.

Barbara Nieżorawska,

prezes oddziału KSM

przy parafii Chrystusa Króla w Toruniu

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.