Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Na szlaku peregrynacji relikwii bł. Karoliny

2008-06-08
fot. Młodzież z sarnowskiego KSM-u wraz z Księdzem Proboszczem zgromadzona przy relikwiach bł. Karoliny / Aleksandra Wojdyło
Parafia św. Marcina w Sarnowie znajdowała się na trasie peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny. Patronka polskiej młodzieży i polskich rolników odwiedziła wiejską parafię, aby zachęcić młodzież do oddania swoich sił, pomysłów, pracy na rzecz parafii i środowiska lokalnego. Stała się okazją do założenia oddziału parafialnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Uroczystości rozpoczęto wniesieniem relikwii Błogosławionej przez delegację młodzieży. Licznie przybyłym parafianom przedstawiono życiorys młodej męczennicy. W homilii proboszcz ks. Zbigniew Gański przybliżył bł. Karolinę oraz postawił ją za wzór zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej. Jej postawa pokazuje, że głęboka wiara daje szczęście i nadaje sens naszemu życiu. Niech Jezus Chrystus będzie waszym światłem na drodze życia – dodał Ksiądz Proboszcz, zwracając się do młodych. W przygotowanie Mszy św. zaangażowały się wszystkie grupy parafialne. Na zakończenie odmówiono modlitwę za wstawiennictwem bł. Karoliny Kózkówny oraz o jej kanonizację.

Następnie schola „Laudate Dominum” oraz młodzież z oddziału KSM przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. „Choćby świat proponował inaczej”. Podkreślono w nim wiarę Błogosławionej, która dawała siłę do życia w czystości i zgodzie z Ewangelią. Dzisiejsza młodzież musi ożywić wiarę, świadomie oraz odpowiedzialnie włączać się w życie Kościoła. Trzeba wierzyć, zwłaszcza dzisiaj, „gdy rozum oszalał, wola osłabła i serca ostygły” (cyt. z montażu), choć świat proponuje inne wzorce.

Wieczorna modlitwa różańcowa oraz Droga Krzyżowa zakończyły peregrynację relikwii w parafii.

Aleksandra Wojdyło

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.