Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zmartwychwstanie to proces, który wymaga wejścia do grobu

2019-04-21
Fot. Wojciech Fałkowski/SAI
– By mogło się w nas dokonać zmartwychwstanie trzeba wejść do grobu, by tam zostawić wszystkie nasze grzechy - powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas Wigilii Paschalnej sprawowanej w toruńskiej katedrze. Podczas uroczystej celebracji biskup toruński udzielił sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego osobie dorosłej. 

Biskup toruński rozpoczynając homilię podkreślił, że uczestniczymy w najważniejszym wydarzeniu w ciągu roku. - Wigilia Paschalna to doświadczenie wędrówki i przejścia z nocy do światłości, z grzechu i śmierci do życia – mówił bp Śmigiel. Dodał, że dziś mamy udział w zwycięstwie Jezusa nad szatanem, grzechem i śmiercią. Zaznaczył, że aby tego doświadczyć trzeba wejść w to, co daje nam tej nocy liturgia w słowie i znakach.

Nawiązując do czytania z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata bp Śmigiel wskazał, że autor natchniony wyraźnie podkreśla, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. – Obraz to jest dar, który otrzymujemy i mamy go w sobie, ale podobieństwo to jest coś dynamicznego i aby być podobnym do Boga, to musimy włożyć w to wysiłek – mówił. Dodał, że obraz Boga ma w sobie każdy człowiek, nawet ten, który dopuszcza się wielkiego zła i grzechu. Ona ma w sobie obraz, ale nie jest do Boga podobny. Podobieństwo wymaga naszego wysiłku i pokonywania naszych słabości.

Opis przejścia przez Morze Czerwone jest wskazówką dla każdego człowieka, który pragnie prawdziwej wolności. – Wielki cud Pana Boga. Jednak największym cudem nie było to, że Bóg sprawił, że rozstąpiło się morze, ale to, że Izraelici posłuchali Mojżesza i weszli w to morze – mówił. Hierarcha zaznaczył, że każdy z nas nieustannie przechodzi przez „Morze Czerwone”. – Jesteśmy wezwani, by przechodzić przez takie morze. Niejednokrotnie w naszym życiu musimy pokonywać trudności i wchodzić w rzeczywistość, która dla nas jest niebezpieczna. Wiele razy, kiedy chcemy być wierni Panu Bogu, musimy Mu zaufać – dodał. Bóg wzywa nas do tego, byśmy Mu zaufali. – Bóg daje nam moc i siłę, ale jednocześnie wzywa nas do wysiłku – zaznaczył hierarcha.
 


Nawiązując do tajemnicy pustego grobu bp Wiesław Śmigiel wskazał, że wiara w zmartwychwstanie rodzi się ze spotkania z Jezusem. Stajemy wobec pustego grobu, który jest wielkim wyzwaniem. – By mogło się w nas dokonać zmartwychwstanie trzeba wejść do grobu, by tam zostawić wszystkie nasze grzechy – wskazał bp Śmigiel. Podkreślił, że zmartwychwstanie to proces. – Zmartwychwstanie w naszym życiu to proces, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni. Pusty grób to za mało, potrzebne jest jeszcze spotkanie. Jesteśmy tutaj, by spotkać Zmartwychwstałego. Nie tylko o Nim usłyszeć, nie tylko stanąć przy pustym grobie, ale Go realnie spotkać. Czy to jest możliwe? Oczywiście. Potrzeba tylko wiary, zaufania i otwarcia na to, co niesie nam liturgia: na słowo Boga i na znaki, które nam towarzyszą  – dodał.  

Podczas uroczystej celebracji bp Wiesław Śmigiel włączył do wspólnoty wiernych Damiana, który po okresie katechumenatu przyjął z rąk księdza biskupa sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
 


Na zakończenie obchodów Triduum Paschalnego odbyła się procesja rezurekcyjna, której towarzyszyło bicie dzwonu Tuba Dei.
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Wojciech Fałkowski/SAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.