Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zjazd na Jasnej Górze

2008-06-08
Na Jasnej Górze 26 marca odbył się Ogólnopolski Zjazd Bractwa Więziennego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele bractw więziennych z Bydgoszczy, Grudziądza, Poznania i innych miast. Społeczność Zakładu Karnego w Grudziądzu, którego kapelanem jest ks. Wojciech Pyrzewski, po raz pierwszy wyruszyła na takie spotkanie.

W pielgrzymce uczestniczyli: ksiądz kapelan, wychowawca Ewa Gaworowska, 5 skazanych, wolontariusze zakładu karnego oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu Marcin Banach, Artur Sobociński i Łukasz Rafalski.

Na Jasnej Górze pokłoniliśmy się Matce Bożej i odmówiliśmy Różaniec. W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej sprawowana była Eucharystia w intencji Bractwa Więziennego. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Wojciech Pyrzewski. Kaznodzieja mówił m.in. o spotkaniu dwóch uczniów z Jezusem zmartwychwstałym. Spotkanie Chrystusa musi zmienić człowieka. Bractwo przybyło tu, na Jasną Górę – kontynuował Ksiądz Wojciech – aby zawierzyć swoją pracę, modlitwą ogarnąć wszystko to, co odgradzają więzienne mury. Ten dzień jest poświęcony liturgicznie Dobremu Łotrowi, człowiekowi, który po raz pierwszy spotkał Jezusa na krzyżu. Ostatnia chwila stała się dla niego najwspanialszą. Ten dzień to czas modlitw bractwa na Jasnej Górze, gdzie zawierza się wszystkie trudne sprawy. Jest wołaniem do Boga za tych, co pracują w wiezieniu, a także medytacją nad ludzką krzywdą, którą człowiekowi wyrządził człowiek. Chcemy wołać jak Dobry Łotr: „Panie wspomnij na mnie!”. Czynimy to za wstawiennictwem Matki, która wszystko rozumie i wie. Czynimy to pełni wiary i nadziei, ucząc się miłości od Maryi.

Po Mszy św. jeden z recydywistów z Bydgoszczy złożył świadectwo powrotu do Jezusa i Jego Matki. W czasie Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich uczestnicy wsłuchiwali się w rozważania, które prowadził Ksiądz Kapelan z Bydgoszczy. Po zakończeniu nabożeństwa każdy miał czas dla siebie, aby zwiedzić Jasną Górę, trwać na modlitwie w Kaplicy.

O godz. 21 Bractwo Więzienne zebrało się na Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczył Ojciec Euzebiusz, a rozważania tajemnicy Różańca prowadził ks. Wojciech Pyrzewski z przedstawicielami bractwa. Po błogosławieństwie odbyło się czuwanie. Pielgrzymi z Grudziądza pozostali na chwilę, aby wsłuchać się w głos Królowej Polski. Każdy przyjechał do Matki z bagażem trosk, kłopotów, a także z podziękowaniami. Było to wielkie przeżycie dla skazanych z Grudziądza, gdyż były osoby, które pielgrzymowały na Jasną Górę po raz pierwszy. Słowa „Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce” są aktualne. Do Matki wraca się, aby uczyć się od Niej miłości i wsłuchiwać się w Jej głos.

Maria Szczęsna

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.