Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej

2019-04-30
Księża michalici z toruńskich Rybaków zapraszają na koronację figury Matki Boskiej Fatimskiej. Tego podniosłego aktu dokona bp Wiesław Śmigiel w poniedziałek 13 maja podczas Eucharystii o godz. 18.00.

Koronacja odbędzie się w 40-rocznicę nabożeństw fatimskich na Rybakach.

Każda koronacja jest ważnym wydarzeniem dla Kościoła, bo cześć, jaką otaczamy Bogarodzicę, jest wypełnieniem Jej słów: „Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). Koronacja figury Pani fatimskiej, czczonej na Rybakach, ukaże nam żywotność tego kultu oraz z pewnością przyczyni się do rozbudzenia w nas dziecięcego zaufania do Matki Zbawiciela i naszej Matki, której jedynym celem jest doprowadzenie każdego do zjednoczenia z Jej Synem, Jezusem Chrystusem.

Piękne otoczenie przyrody i parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu to idealne miejsce do kontemplacji Boga w pięknie otaczającej przyrodzie. To tu od 40 lat krzewiony jest kult Matki Bożej Fatimskiej. Wszystko zaczęło się w latach 30., kiedy uruchomiono na Rybakach Instytut Różańcowy, który miał być ośrodkiem popularyzowania modlitwy różańcowej. To na Rybakach stanęła figura Matki Bożej, która w dłoniach trzyma różaniec. Wpisuje się to w przesłanie Matki Bożej Fatimskiej i Jej wezwania „Odmawiajcie Różaniec”. Od początku pobytu w Toruniu księża michalici podejmują to wezwanie fatimskie. 

Warto podkreślić fakt, że michalici przynieśli do Torunia nabożeństwo Matki Bożej Fatimskiej. Od 13 maja 1979 r. na Rybakach krzewiony jest tu kult Matki Bożej Fatimskiej.  Duży wkład w rozwój tego nabożeństwa wnieśli ówcześni proboszczowie: ks. Stanisław Klocek CSMA i ks. Maksymilian Sowa CSMA.   

Od 1979 roku pobożność Maryjna przybrała na Rybakach szczególną formę – nabożeństwa fatimskiego, których rozwój i owocność w obecnym czasie możemy odebrać jako szczególny zamysł Boga wpleciony w to miejsce, gdzie Boża Opatrzność postawiła michalitów w Toruniu. 

Pojawił się kolejny znak Matki Bożej – Jej figura fatimska, o której sprowadzenie zabiegali michalici. Zoostała ona sprowadzona z portugalskiej Fatimy.

Parafia św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza jako pierwsza w Toruniu zainicjowała to nabożeństwo. Uczestniczy w nim wiele osób we Mszy św., wiele się spowiada, przez co dokonuje się kształtowanie serc w szkole Maryi. A do tego dochodzi żarliwa modlitwa różańcowa. Przez wszystkie lata nabożeństwa gromadziły i gromadzą rzeszę wiernych nie tylko z parafii, ale także całego Torunia. To już 40 lat, gdy w tej wspólnocie parafialnej wybrzmiewa fatimskie AVE. 

W roku jubileuszu stulecia objawień parafia uzyskała od Stolicy Apostolskiej przywilej odpustu zupełnego. Michalicka świątynia w Toruniu jest miejscem, gdzie wierni, uczestnicząc od maja do października w nabożeństwach fatimskich, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  

Teraz, po latach, podziwiając wspaniały rozkwit tych nabożeństw i nadzwyczajne uczestnictwo tajemnicy fatimskiej w życiu św. Jana Pawła II, możemy stwierdzić, że jest to miejsce charakterystyczne, za które trzeba podziękować Bogu. Być może forma pobożności Maryjnej zawarta w nabożeństwach fatimskich będzie na Rybakach przybierać nowe kształty, odpowiadające wezwaniom nowych czasów.

ks. Krzysztof Winiarski CSMA, 
proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Toruniu
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.