Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Po śmierci proszę o Msze św. i modlitwy

2008-06-08
Ojciec Święty Jan Paweł II 6 marca 1979 r. zapisał w „Testamencie”: „Po śmierci proszę o Msze św. i modlitwy”. 2 kwietnia, pamiętając o tych słowach, młodzież z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku przygotowała czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, które odbyło się w kościele pw. św. Wojciecha. Uczniowie wraz ze zgromadzoną wspólnotą parafialną modlili się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

W czasie czuwania gimnazjaliści (Paulina Sławińska, Sylwia Borowska, Marta Wiadrowska, Patryk Piątkowski, Radek Kilanowski i Piotr Piotrowicz) modlili się słowami Ojca Świętego, dziękowali Bogu za to, że dał światu Wielkiego Papieża, za świadectwo jego wiary, nauczanie i działalność duszpasterską oraz ostatnią katechezę, którą wygłosił przez swoje cierpienie i śmierć. Teksty modlitw, wspomnień oraz wiersze przeplatane były piosenkami w wykonaniu Pauliny Sławińskiej i Marty Wiadrowskiej. Następnie zebrani odmówili Koronkę i Litanię do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwę o beatyfikację.

Po adoracji proboszcz parafii ks. kan. Marian Kruszona oraz wikariusze ks. Zbigniew Żynda i ks. Krzysztof Górski odprawili Mszę św. w intencji Papieża. W czasie uroczystej Eucharystii Ksiądz Proboszcz przypomniał słowa Jana Pawła II: „Pozwólcie mi odejść do domu Ojca” oraz wydarzenia z 2 kwietnia 2005 r. poprzedzające jego śmierć: Mszę św., przyjęcie Komunii św., zawierzenie Miłosierdziu Bożemu i Matce Bożej. Trzy lata temu – powiedział ks. kan. Kruszona – uczestniczyliśmy w jednej z najważniejszych katechez pontyfikatu Jana Pawła II. Ojciec Święty przypomniał światu, że każde cierpienie ma sens, jeśli jego prawdziwy wymiar zakorzeniony jest w nadziei, która wykracza poza ziemskie doświadczenie człowieka. Papież udowodnił, że własne cierpienie można traktować jako prawdziwe dobro i dzięki niemu wzbudzać zbawcze owoce dla całego świata. 23 marca – kontynuował – w czasie audiencji generalnej Ojciec Święty pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego i pobłogosławił wiernym, co wywołało ogromną radość, choć nie wypowiedział ani jednego słowa. W Wielki Piątek natomiast Papież był nieobecny w rzymskim Koloseum, kiedy odbywała się Droga Krzyżowa. Uczestniczył w niej w swojej prywatnej kaplicy, śledząc jej przebieg na ekranie telewizora. Przy XIV stacji wziął krzyż w dłonie, przytulił go do piersi i oparł o niego twarz, naznaczoną wielkim bólem. Chciał raz jeszcze przypomnieć, że Chrystus nie przyszedł na świat po to, by pozbawić człowieka krzyża, ale po to, by miał odwagę podjąć krzyż i w ten sposób odnieść zwycięstwo.
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz powiedział, że dzisiaj świat, a szczególnie Polacy, z miłością wspominają Jana Pawła II. Gdyby jeszcze chcieli na co dzień pamiętać o tym, czego uczył Sługa Boży oraz wcielić jego słowa w życie, jakże inaczej wyglądałby świat i Polska.

O godz. 21.37 przy dźwięku dzwonów kapłani i uczestnicy liturgii wyszli przed kościół, aby pod krzyżem odśpiewać modlitwę Anioł Pański i ulubioną pieśń „Barkę”.

Ks. Krzysztof Górski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.