Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nabór do Bursy Caritas w Grudziądzu

2019-05-17
Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu
Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu od siedemnastu lat prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą.


Od roku szkolnego 2015/16 w związku z rosnącym zainteresowaniem i sygnalizowanym zapotrzebowaniem ze strony środowisk szkolnych, rodziców i samej młodzieży jesteśmy placówką koedukacyjną. 

Właśnie rozpoczynamy nabór na kolejny rok szkolny 2019/2020, w związku z czym bardzo prosimy o poinformowanie parafian o możliwości zamieszkania w naszej placówce młodzieży kontynuującej edukację w grudziądzkich szkołach ponadpodstawowych. Zasadniczy proces rekrutacji zamykamy z końcem roku szkolnego. Wniosek oraz podanie dostępne są w placówce oraz na stronie internetowej www.grudziadz.caritas.pl w zakładce „Bursa Szkolna Caritas”. Wypełnione formularze wraz z załącznikami należy składać osobiście w budynku Bursy przy ul Chełmińskiej 97 w Grudziądzu lub przesyłać pocztą do 14 czerwca 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. od 8.00 do 17.00 pod numerem tel. (56) 465 78 20; 515 907 939 (kierownik placówki).

Komisja kwalifikacyjna rozpatrując wnioski bierze pod uwagę m.in. status materialny rodziny, wyniki w nauce (szczególne osiągnięcia), kwestie dojazdu, a także opinie księdza proboszcza i dyrektora szkoły.

ks. Marcin Banach
Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.