Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dekanalny konkurs biblijny

2006-04-23
fot. Archiwum parafii / Uczestnicy dekanalnego konkursu biblijnego wraz z opiekunami
21 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Małem Czystem odbył się kolejny Dekanalny Konkurs Biblijny. W tym roku uczniowie szkół podstawowych z dekanatu chełmińskiego wykazywali się wiedzą na temat „Cudów Pana Jezusa wg Ewangelii św. Mateusza”.
Do konkursu, pod opieką katechetów, stanęło 14 uczestników, którzy wygrali szkolne eliminacje, z siedmiu szkół dekanatu chełmińskiego: S.P. nr 1 w Chełmnie, S.P. nr 2 w Chełmnie, S.P. nr 4 w Chełmnie, S.P. w Drzonowie, S.P. w Kokocku, S.P. w Małem Czystem i S.P. w Robakowie. Uczniowie rozwiązywali przygotowany test, który zawierał 26 pytań. Uczestnicy sklasyfikowani zostali indywidualnie. Oto lista laureatów: 1. Magdalena Łapczyńska (S.P. Drzonowo), 2. Mariola Makowska (S.P. Drzonowo), 3. Łukasz Lica (S.P. nr 1 Chełmno), 4. Kamila Gajkowska (S.P. Kokocko), 5. Łukasz Pachuta (S. P. Kokocko), 6. Edyta Furmańska (S.P. Robakowo), 7. Sara Ziemecka (S.P. Małe Czyste), 8. Mirosława Kowalska (S.P. nr 1 Chełmno), 9. Dorota Kozłowska (S.P. nr 2 Chełmno), 10. Oliwia Janus (S.P. nr 2 Chełmno), 11. Piotr Laazer (S.P. Robakowo), 12. Damian Hering (S.P. nr 4 Chełmno), 13. Sebastian Rybacki (S.P. Małe Czyste), 14. Patryk Pabjan (S.P. nr 4 Chełmno). Przewodniczącym komisji konkursowej był proboszcz parafii w Wielkiem Czystem, ks. Kazimierz Zadurski. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła p. Małgorzata Żebrowska, katechetka ze szkoły w Małem Czystem oraz pracownik biblioteki, p. Mariola Ordońska. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Specjalne podziękowania organizator konkursu kieruje do ks. Kazimierza Zadurskiego oraz dyrektor szkoły, p. Ilony Krzywdzińskiej, za stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery. Dziękujemy również koleżankom i kolegom katechetom, którzy przygotowali swoich uczniów. Nagrody dla uczniów zostały ufundowane przez Radę Rodziców szkoły w Małem Czystem i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wielkiem Czystem.

Małgorzata Żebrowska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.