Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Historia pewnego daru

2019-05-19
Elżbieta Cichon, kierownik świetlicy Antoninek, przyjmuje gratulacje od prezydenta Torunia Michała Zaleskiego /fot. Joanna Kruczyńska/
W Centrum Dialogu w Toruniu 19 maja odbyła się gala z okazji XX-lecia parafialnej świetlicy środowiskowej Antoninek z toruńskich Wrzosów
Parafialna świetlica środowiskowa Antoninek powstała w 1999 r. jako dar dla Jana Pawła II złożony przez wspólnotę parafii na Wrzosach z okazji pielgrzymki Ojca Świętego do Torunia. Od pamiętnej wizyty aktualnie już św. Jana Pawła II w diecezji toruńskiej mija 20 lat i obchody jubileuszowe Antoninka wpisują się w tę diecezjalną rocznicę.

Antoninek powstał w ramach działania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którego prezesem jest Jan Cichon. Jego żona, Elżbieta, została kierownikiem nowopowstałej świetlicy i tak od 20 lat prowadzą placówkę, przez którą w tym czasie przewinęło się 260 dzieci oraz 160 wolontariuszy.

W ramach obchodów jubileuszu w kościele pw. św. Antoniego w Toruniu odbyła się Msza św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił proboszcz miejsca ks. kan. Wojciech Miszewski, a koncelebransem był ks. Łukasz Waśko..

Podczas Eucharystii nadano tytuł Honorowego Przyjaciela Antoninka Izabeli Miłoszewskiej, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia oraz tytuły Przyjaciela Antoninka Marzenie Polaszewskiej, Marlenie Twardo i pośmiertnie Zdzisławowi Betlejewskiemu.

W czasie uroczystej gali jubileuszowej, którą prowadziła wolontariuszka Hanna Wojnowska, zebrani pracownicy, wolontariusze, przyjaciele i miłośnicy świetlicy obejrzeli spektakl „Historia pewnego Daru wpisana w perełki różańca” autorstwa Tadeusza Soleckiego. W specjalnie na tę okazję napisanym spektaklu ukazującym historię świetlicy zapętloną w paciorki dziesiątki różańca wystąpili Barbara Solecka-Rona, Szymon Rona i Aleksandra Majcherczak. Muzykę i śpiew uzupełniała proza rysująca historię i specyfikę świetlicy w wykonaniu Marty Kulik i Dominika Daniszewskiego – wolontariuszy Antoninka. Całość obrazowana była multimedialnym pokazem zdjęć z życia świetlicy.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali prezydent Torunia Michał Zaleski, Lidia Gliwa – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz proboszcz ks. kan. W. Miszewski. Nie zabrakło również słowa twórców świetlicy Elżbiety i Jana Cichonów.

Uhonorowaniem 20 lat współpracy było wręczenie podziękowań i specjalnych statuetek w postaci serc wolontariuszom, ofiarodawcom i wszystkim, którzy w sposób duchowy lub materialny wnieśli swoje cegiełki w budowę i rozwój świetlicy. Specjalne podziękowania i słowa uznania od aktualnych wolontariuszy świetlicy odebrała jej kierownik Elżbieta Cichon.

Na zakończenie jubileuszowych obchodów zebrani wysłuchali krótkiego recitalu Ewy Żydołowicz, a następnie spotkali się na poczęstunku.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali: bp Wiesław Śmigiel, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Tekst i zdjęcia: Joanna Kruczyńska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.